Stichting ABSO protesteert tegen ontruiming sportveld
23 Jan, 18:57
foto


Stichting Abrabroki, Beekhuizen, Saron en Omgeving (ABSO) vraagt de minister van Sport en Jeugdzaken haar besluit om tot ontruiming van het Reinier de Rooy sportveld in te trekken. Vanaf juli 2005 heeft ABSO, waarvan Steven Reyme voorzitter is, op basis van een overeenkomst met de Staat Suriname het beheer over het veld. Het veld was destijds helemaal bebost en kon er daarom geen gebruik van worden gemaakt.

ABSO heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jeugdigen en jongvolwassenen via sport en spel. Ter realisatie van dit doel heeft zij grote investeringen gepleegd om het sportcomplex geschikt te maken voor verschillende takken van sport en worden er de afgelopen jaren dagelijks diverse sportactiviteiten ontplooid. Met grote verbazing heeft ABSO kennis genomen van het schrijven van de waarnemend directeur Sportzaken waarin zonder vermelding van enige reden is aangegeven dat het ministerie niet voornemens is de overeenkomst te verlengen. ABSO heeft meteen schriftelijk aangegeven zich niet te kunnen verenigen met dit besluit en geruime tijd vóór de expiratiedatum gevraagd om een onderhoud om het belang van de verlenging van de overeenkomst uit te leggen, echter zonder resultaat.

Nadat er niets van de zijde van het ministerie werd vernomen, heeft ABSO op 16 januari 2020 een schrijven ontvangen van de waarnemend directeur Sportzaken, met de mededeling dat de opzegging gehandhaafd blijft en dat ABSO uiterlijk 31 januari 2020 de locatie moet hebben ontruimd. ABSO vindt dat dit besluit ongeoorloofd is. De stichting wijst er op dat de afgelopen vijftien jaren honderden jongens en tientallen meisjes via sport en spel en naschoolse opvang kunnen helpen en klaarmaken voor de maatschappij. 

Zonder financiële ondersteuning van de overheid en met de weinige middelen die ABSO ter beschikking had, is het haar toch steeds gelukt om gedurende deze jaren 6 jeugdploegen, namelijk een U9, U11, U13, U15, U17, en U20 de gelegenheid te bieden om elke dag van maandag tot en met zondag zich via sport te ontwikkelen tot waardige Surinamers, zelfs zodanig dat tientallen via jeugd en senioren nationale selecties Suriname vertegenwoordigen. Enkele daarvan zijn: de gebroeders Eduard, Greaves, Cairo en Akrosie. Aan dit lijstje kan ook de ex-jeugd parlementariër Koniki worden toevoegen. Topsectie ploegen als Robinhood, Leo Victor, Inter Moengo Tapoe, Voorwaarts en anderen hebben de afgelopen jaren ook spelers van onze selecties overgenomen.

Behalve de individuele jeugdigen, maken ook alle scholen in de omgeving gebruik van het sportcomplex, dat tot heden onderhouden en beheerd wordt door middelen van ABSO. De stichting wil haar activiteiten voortzetten en vraagt het besluit terug te draaien. 

De open brief kunt u hier downloaden. 
pdf-icon.gif Stichting_ABSO_brief_21_januari_2020.pdf                
Advertenties

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February