Van Trikt, Afonsoewa en 22 januari 
21 Jan, 22:56
foto


Ik heb met beschaming kennis genomen van de perikelen rondom onze moederbank. Het wierp me terug in de tijd waarin een VHP-minister veroordeeld werd voor corruptie. Toen maakte ik deel uit van die partij en voelde me op dezelfde wijze beschaamd. Van Trikt heeft zijn ontslag ingediend. Volgens zijn zeggen vanwege verschil van inzichten met de regering. Met deze verklaring zette hij de deur wagenwijd open voor allerlei insinuaties en speculaties. 

Mijn indruk van de man is in al die 9 maanden van zijn functioneren positief geweest. Naar mijn mening was Van Trikt een competente governor. Natuurlijk is het hebben van een competente RvT een vereiste. President Bouterse heeft daarbij eerder gekeken naar de kwaliteiten van de leden dan de politieke kleur en heeft een stevige RvT olv de zeer capabele Vijay Kirpalani aangesteld. Dat heeft hij gedaan in de rotsvaste overtuiging dat het op die manier niet fout kon gaan bij de moederbank. 

Helaas heeft het geen 10 maanden geduurd of de bank raakte verwikkeld in een Range Rover-affaire. Deze is inmiddels uitgegroeid tot een schandaal van zo heb je me niet. Overfacturering, gelden gebruikt van het Huisvestingsfonds om Range Rover en Lexus te kopen enz. Los van het feit dat ik niet vermag in te zien waarom deze of gene positiehouder op staatskosten moet worden voorzien van een Range Rover, kon ik mij niet voorstellen dat de leningsovereenkomst zou zijn goedgekeurd door de directie. Volgens de regering zou het onder de noemer knevelarij kunnen worden geplaatst. Daaraan heeft de pg met of zonder Anti-Corruptiewet een stevige houvast. 

Nu de regering de pg betrekt in het onderzoek hoop ik dat hij ook doet wat het volk van hem verwacht. Want tot nu toe heeft ook de pg teleurgesteld in een aantal kwesties. De toenmalige minister van Openbare Werken was door pg Punwasi zonder een Anti-Corruptiewet vervolgd en hij werd veroordeeld. Wat ik tot mijn spijt moet vaststellen is dat in dit land het over het algemeen erg armzalig is gesteld met de soberheid en daarmee de solidariteit van hoogwaardigheidsbekleders met het arme deel van het volk. Toen bijvoorbeeld de salarisverhoging van DNA-leden aan de orde was, heb ik daar het een en ander over gezegd. 

President Bouterse (tevens NDP-leider) was de enige die toen die solidariteit met het volk wel aan de dag legde en zowel zijn salaris als die van de ministers bevroor.  Oppositieleiders als Santokhi, Breeveld, Rusland hebben niets effectiefs ondernomen om hun salaris te bevriezen. Wanneer men dan vanuit podia gilt hoe begaan men is met het arme volk, kan ik er alleen maar van walgen. Het is in en in triest dat we bij onze zucht naar dure SUV‘s, veel onroerend goed en vette kluizen er niet bij stilstaan dat er in dit land nog moeders zijn die zich geen babyvoeding kunnen permitteren, dat mensen met een beperking van een karige bijstand moeten leven, dat onze oudjes een verhoging van hun AOV of pensioen behoeven, dat families met 20 in een krotje wonen. De vraag die ik aan elke politicus wil stellen is, wat is de som van uw leven wanneer u uw ogen sluit? Heeft u met alle rijkdommen die u had, ook maar een enkele medemens bijgestaan in zijn of haar struggle in het leven? In navolging van dhr Bouterse zeg ik: Onze enigste vijand is de armoede

Voorts is er enige ophef geweest over een podium uitspraak van Afonsoewa die een Engelse gezegde vertaalt in het Surinaams, gebruikte op de kadermeeting. Storm in een glas water is mijn conclusie. Afonsoewa is een krachtige spreekster. Zij hypte het overenthousiaste publiek tot een explosieve hoogte. De strijdbaarheid van de NDP-aanhang is ongeëvenaard. Het is de leider die alles bij elkaar houdt en onder controle heeft. Bouterse is ook daarin ongeëvenaard. Zijn aanhang heeft een sterke emotionele band met hem en is bereid door vuur te gaan. Ik ben enorme ontzag gaan koesteren voor die aanhang die telkenmale rotsvast geloof in haar leider tentoonstelt. Een band waar menig leider alleen over kan dromen. Het 8 decemberproces heeft decennia beroering gebracht in het land en de politiek heeft er flink misbruik van gemaakt. 

En nu heeft de leider van de revolutie besloten op 22 januari voor de rechter te verschijnen terzake zijn verzet. Het wordt een dag om nooit te vergeten en waarschijnlijk het begin van de eigenlijke rechtszaak waar we hopen dat Bouterse zijn decennia lange stilzwijgen verbreekt. Met zijn opstelling bewijst hij in ieder geval een vaderlandslievende leider te zijn, die meent de impasse waarin verschillende machten dreigen te geraken, te doorbreken. Op 22 januari zal de leider van de revolutie wederom historie schrijven en daarmee zijn naam en dito baanbrekend werk onsterfelijk maken. 

Het gaat niet om een gewone rechtszaak. Het getuigt van weinig realiteitszin als men het wenst te vergelijken met of af te doen als een gewone rechtszaak. Bouterse is geen alledaags persoontje. Hij is de leider van de revolutie, het boegbeeld van nationalisme, patriottisme en natievorming en trekker van het dekolonisatieproces. Hij is al 2 maal door het volk democratisch en met overweldigende stemmenmeerderheid gekozen in DNA en als president. Hij leidt het land naar een derde verkiezing waar zijn aanhang hem opnieuw wenst te kronen. Die aanhang die vindt dat haar leider onrecht wordt aangedaan met de veroordeling, is alleszins gerechtigd haar leider te ondersteunen. De aanhang zal dus ook op 22 januari present zijn. Strey de foe strey, wi no sa frede

U allen oproepende zich van uw beste zijde te laten zien morgen, sluit ik af met een quote van Dr. Martin Luther King. 
The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. 

Mr. Drs Sharmila Kalidien-Mansaram
Advertenties

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February