Ambulancedienst SUR-CAD toegevoegd aan Command Center
19 Jan, 04:47
foto
SUR-CAD heeft een samenwerking getekend met de ministeries van Volksgezondheid en Justitie & Politie. Via Command Center zullen nu ook diensten worden verleend.


Stichting Suriname Centrale Ambulancedienst (SUR-CAD) is toegevoegd aan de Command Center, waar de verschillende hulpdiensten gehuisvest zijn. De samenwerking houdt in dat SUR-CAD, opdrachten accepteert vanuit de Command Center voor trauma en klinische gevallen. 

De ministeries van Volksgezondheid en Justitie & Politie zijn een samenwerking aangegaan. SUR-CAD-voorzitter Roel Brug geeft aan dat het voorheen slechts mondelinge afspraken waren en dat deze nu op papier zijn vastgelegd. De stichting heeft vorig jaar ruim 630 ambulancetransporten uitgevoerd, waarvan 281 naar het AZP, 24 naar 's Lands Hospitaal en 40 naar het Sint Vincentius Ziekenhuis. Ook waren nog eens 189 ambulancemeldingen, maar bij aankomst op locatie ging het om huisartsgevallen. 

Uit de 630 waren er 84 repatriëringen naar het buitenland en twaalf naar eigen land. Aan Event Medical Services zijn er 541 events medisch geassisteerd. Er zijn negen highrisk projecten uitgevoerd voor diverse multinationals en Staatsolie. Ingekomen telefoongesprekken/meldingen waren 3.380, waarvan overgrote deel prank calls. 

In het laatste kwartaal van vorig jaar was er een toename aan meldingen. Reden hiervoor is de samenwerking met de diverse huisartsenpraktijken van het Staatsziekenfonds. Ook in het personeel is er geïnvesteerd. SUR-CAD heeft 96 trainingsuren gehad bestaande uit 3 simulaties en klassikale trainingen. 

Advertenties

Saturday 29 February
Friday 28 February
Thursday 27 February