Column: Recreatie of competitie?
16 Jan, 00:59
foto
Foto: nl.freepick.com


Er zijn heel veel sportverenigingen in Suriname, toch zit er weinig tot geen structuur in het sportgebeuren. De verenigingen werken langs mekaar heen, met als enig resultaat dat Surinaamse sporters niet boven het gemiddelde uitkomen. Ik ben ervan overtuigd dat als er een overkoepelende organisatie zou bestaan, het algemeen sportniveau hoger zou liggen. Hoewel er een olympisch comité is, merk ik niet zoveel bemoeienis van dit orgaan met sport in het algemeen.

Het Surinaams Olympisch Comité zou een overkoepelend orgaan moeten zijn, waarbij alle andere bonden zich konden aansluiten, waardoor het totale sportgebeuren vanuit een centraal punt gecoördineerd kon worden. Momenteel is de sport in Suriname op organisatorisch vlak een soort doolhof. Naar mijn gevoel heeft het Surinaams Olympisch Comité te weinig binding met de nationale sport; het is teveel gericht op sport buiten Suriname. Een bezoek aan hun website maakt de verwarring compleet.

Suriname zou een nationale sportfederatie moeten hebben die de sport in zijn algemeenheid moet bevorderen en niet alleen garant moet staan voor duurzaamheid, maar vooral kwaliteit. Deze federatie moet niet zitten wachten op sponsoring, maar fondsvormende activiteiten ontplooien en de verkregen middelen effectief inzetten om de sport in het gehele land op een hoger niveau te brengen, door in elk district coaches op te leiden. Er moeten kundige coaches worden opgeleid die op hun beurt de verkregen kennis op een professionele manier overdragen, waardoor de talenten tot volle wasdom kunnen komen. Deze professionals zullen dus leven van de sport, door privélessen te verzorgen. Hoe dik hun boterham uiteindelijk belegd zal worden, zal dus afhangen van hun kundigheid. Ze zullen dus alles eraan doen om de kwaliteit van hun trainingen te verbeteren, hetgeen de sporters ten goede zal komen. Alleen op die manier kan het sportniveau omhoog gebracht worden.

Als we het sportniveau niet omhoog brengen, zal elke investering in de sport een verloren investering blijken te zijn. Als ik de resultaten van teams en individuen bekijk, dan vraag ik me af als er in Suriname aan competitiesport of aan recreatie word gedaan. Uitgaande van de leeftijd van de kampioenen, kunnen twee conclusies getrokken worden: ze verdienen een pluimpje, omdat ze zo goed zijn om van de jeugd te winnen, of de jeugd is zo slecht dat ze het moet afleggen tegen de veteranen. Het antwoord op deze vraag kan alleen gegeven worden als de nationale kampioenen zich bij een internationale krachtmeting kunnen handhaven. Het is gewoon triest dat sporters die lokaal trainen zo matig presteren. De wereldwijde trend is dat steeds jongere sporters de titels pakken.

Mireille Hoepel


Wednesday 08 April
Tuesday 07 April
Monday 06 April