Adron adviseert aanpak ziekten rijstarealen  
13 Jan, 22:32
foto
Aanpak van aangetaste padieplantjes is noodzakelijk om meer verlies te voorkomen. (Foto: LVV)


In veel pas ingezaaide arealen is abnormale vertoning van ziekten en plagen bij de jonge padieplantjes zichtbaar. Dit is te merken aan de jonge rijstplantjes op de velden, waardoor delen van het areaal er geel en bruin uitzien en open plekken zichtbaar zijn, constateert het Anne van Dijk rijstonderzoekscentrum (Adron). Directeur Nareen Gajadin laat optekenen dat dit kan liggen aan insectenplagen, een gebrek aan nutriënten of herbicide vergiftiging. Volgens hem komt dit verschijnsel het meest voor bij aanplanten die 4 tot 6 weken oud zijn, dus aan het eind van de inzaaiperiode of na de vastgestelde inzaaiperiode zijn ingezaaid.

Na onderzoek is gebleken dat de vergelende velden dit keer veelal te maken hebben met delphaciden, bibietvlieg, trips, kevers en rupsaantasting. Volgens Adron hoeven boeren hierdoor niet in paniek te raken, omdat al deze plagen middels  cultuurmaatregelen, zoals het op- of aflaten van water in het veld in combinatie met pesticide bespuiting, kunnen worden verholpen. Het wordt volgens de Adron-deskundige wel ingewikkelder wanneer er meer dan één soort plaag in het veld wordt geconstateerd, meldt LVV. 

Gajadin adviseert boeren die vergeling van hun aanplant merken niet eerst zelf te gaan experimenteren, maar zich direct te wenden tot voorlichters van het ministerie van LVV in hun buurt of het Adron. Hoe langer wordt gewacht met de bestrijding van de plaag, hoe meer plantjes sterven met als gevolg opbrengstverlies. De voorlichters zijn op het veld en dienen in zulke gevallen te worden geraadpleegd. Minister Rabin Parmessar staat erop dat de LVV voorlichters zichtbaar zijn in het veld en direct kunnen inspelen en rapporteren. De nodige maatregelen kunnen dan tijdig getroffen worden, zegt het ministerie.