Berenstein: Problemen land nog recht overeind
13 Jan, 11:36
foto
C-47-voorzitter Robby Berenstein stelt dat we nuchter moeten blijven over de olievondst, omdat de problemen van het land nog recht overeind staan. (Foto: René Gompers)


Robby Berenstein, voorzitter van C-47, roept op om nuchter te blijven over de olievondst voor de Surinaamse kust. De problemen waar het land nu mee zit, staan nog recht overeind. Men moet de tijd gebruiken om zaken in orde te krijgen waardoor straks de olie-inkomsten goed benut worden "want mang e diepie den saka keba want monie e kong." De vakbeweging heeft veel werk te doen. Er is hartelijk geapplaudisseerd voor de werkers die direct betrokken zijn bij de olievondst.

"Te we ontie we ontie bigi meti," citeert Berenstein wijlen Fred Derby. "Hij bedoelde daarmee dat in de strijd voor de lotsverbetering van de arbeiders, hij geen rekening hield met nietszeggende figuren, de limbo-achtigen, maar rechtstreeks met de opdrachtgevers." Tot nu toe hebben Apache en Total nog niet bekendgemaakt hoeveel olie er ligt en wanneer het verwerkt gaat worden. De buit is wel groot, een ‘bofroe’ in jachttermen, zegt Berenstein. "A bofroe soetoe, ma unu no sab sort bofroe, um go tek eng ete, het ligt daar," merkt hij op. "Maar op weg fu go tek eng zijn er vele obstakels die eerst overwonnen moeten worden."

"Met die olievondst is onze schuldenlast niet verdwenen, de waardevermindering van de SRD is niet terug gedrongen," somt Berenstein enkele obstakels op. "We kampen nog steeds met het onrechtvaardig belastingsysteem dat dringend opgelost moet worden. Dus wij moeten de focus niet verleggen, de aandacht moet blijven op de hedendaagse problemen. Dus laten we wat dat betreft met onze beide benen op de grond blijven staan."

Wanneer duidelijk is hoe groot de buit, de olievondst is, gaat een andere ‘taki’ van wijlen Derby in werking, stelt Berenstein aan: "Mi a no fu foto, mi na fu pranasi. Drape wi e prati alla sani. Ano omdat yu na kapten yu o kisi bigi bowtu." De C-47-voorman legt uit dat de inkomsten eerlijk verdeeld moeten worden, ze moeten het land ten goede komen. Instituten gaan versterkt moeten worden, met name die de corruptie moeten bestrijden. "Dat is niet te onderschatten," merkt Berenstein op. "Want mang srapu den tifi keba, den srapu den beitel, den mang e diepie den saka keba want monie e kong. Zweef teki!"

"Wij als vakbond hebben een bijzondere rol te vervullen zodat er een herverdeling kan plaatsvinden van welvaart en welzijn,” deelt Berenstein mee. "Het voortraject, de huidige problemen, moeten we eerst oplossen. We hebben nu ook de gelegenheid om structureel verbetering te brengen in de industriële- en bezitsverhoudingen. We moeten ‘workers capital’ kunnen inzetten. Zoals de pensioenfondsen. Werknemers zijn er zich nog te weinig van bewust dat pensioenfondsen hun gelden zijn en dat ze het beheer daarvan zelf onder controle moeten nemen. Zodat er gerichter kan worden geïnvesteerd waarvan het rendement direct de gepensioneerden ten goede komt."

René Gompers