Chotkan: Structurele aanpak ontwatering Maikoeproject
12 Jan, 00:00
foto
Minister Vijay Chotkhan in gesprek met buurtbewoners van het Maikoeproject. Links onderdirecteur Openbaar Groen, Anwar Moenne.


Bij de aanpak van de ontwatering van Maikoeproject blijkt dat het overtollige water niet goed kan worden afgevoerd door verstoppingen. Het gaat om verkeerde duikers die geplaatst zijn, oude matrassen, wasmachines, televisietoestellen, petflessen en andere rommel in trenzen. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport & Communicatie zegt aan Starnieuws dat samen met de bewoners gewerkt wordt aan oplossingen. De problemen worden structureel aangepakt om een duurzame oplossing te kunnen vinden. 

De bewindsman legt uit dat het geen zin heeft om een wegdek aan te pakken als de ontwatering een probleem is. "Overal waar wij bezig zijn, pakken we de zaken integraal aan," zegt Chotkan. Zo is ontdekt dat mensen duikers hebben gezet, maar niet de juiste diameter hebben gebruikt. Op een ander perceel is de duiker dichtgemetseld. Bij een fikse regenbui kan het water niet worden afgevoerd, waardoor andere buurtbewoners de dupe van worden. Er wordt met de mensen gesproken om al deze zaken op te lossen. Waar praten niet helpt, ondanks aanmaningen van de districtscommissaris wordt de politie ingeschakeld. "Het is erg dat mensen hun grofvuil in de trenzen gooien. Dit gebeurt niet voor hun eigen huis, maar bij verlaten percelen. Het gevolg is wel dat de hele buurt daar last van heeft. Mensen moeten leren om beter om te gaan met het milieu en het schoonhouden van hun eigen omgeving," stelt de minister. Terwijl het werk verricht wordt, krijgen de mensen ook voorlichting. Naast het ophalen van het vuil uit de trenzen, wordt de buurt ook in de gelegenheid gesteld om grof vuil op erven en percelen op te ruimen en mee te geven met Openbaar Groen. Onderdirecteur Anwar Moenne is mede belast met de supervisie. 

Het ministerie komt de mensen ook tegemoet bij het plaatsen van de juiste duikers. Indien ze besluiten duikers aan te schaffen, helpt het technische team om deze te plaatsen. Chotkan hoopt dat na deze grote opruimbeurt op Maikoeproject de bewoners erop zullen toezien dat mensen geen grof vuil dumpen in de trenzen, waardoor het probleem structureel wordt opgelost. 
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May
Saturday 23 May