Bandeloosheid bij de NDP
11 Jan, 22:39
foto


Het is weer raak, de zoveelste intimidatie en dreigement van militante NDP’ers, die niet kunnen verkroppen dat hun partijvoorzitter tevens president van het land veroordeeld is tot 20 jaar celstraf. Tijdens de kadermeeting van de NDP op vrijdagvond 10 januari, hebben Ramon Abrahams en Silvana Afonsoea, flink uitgehaald naar de Krijgsraad en de oppositie.

Bij deze militante NDP’ers gaat het om gevoelens van angst, frustratie en gemis aan gerustheid, ze zijn bang dat hun leider de dans niet meer kan ontspringen. Ze zijn in paniek. Silvana Afonsoea werd op een gegeven moment erg hysterisch en begon te schreeuwen: “Oppositie noch de Krijgsraad zal de show stoppen. No wan p'tjin japjapi no wan p'tjin kes kesi o stop a show". Dit is puur bandeloosheid! De uitspraken van haar waren zeer beschamend, maar wij zijn gewend van bepaalde NDP’ers, om zulke aantijgingen aan te horen, er zijn genoeg voorbeelden te over. In het verleden hebben president Bouterse, Ashwin Adhin, Misiekaba en andere NDP’ers, zeer beledigende uitspraken gedaan. Het heeft enkel tot doel angst en paniek te zaaien onder de bevolking.

Ramon Abrahams heeft aangekondigd dat op 22 januari de straat zal worden opgegaan. Volgens Ramon Abrahams gaat de NDP haar kracht laten zien. Hij zei: "If un wani dat NDP e teki strati, wi o tek a strati. Te we teki strati dan wi teki strati. Wat heeft de veroordeling van Bouterse te maken met straatacties? We moeten de krijgsraad respecteren en daarmee de rechtsstaat. Abrahams zei: “We weten waarom wij dat moeten doen, gelooft u mij, en ze gaan het merken op 22 januari”. Abrahams moet zijn grote mond dichthouden en rustig wachten wat de Krijgsraad verder beslist. Wat en wie gaat het merken? Zulke afspraken zijn niet anders dan intimidatie en dreigement. Ik vraag me af waarom er geen respect is voor de wetten en de grondwet? Wij moeten de democratie en de rechtsstaat eerbiedigen, we moeten de veiligheid van onze burgers garanderen.

Zulke handelingen verenigen zich niet met het fundamentele principe van de rechtsstaat. Deze militante NDP’ers willen de sociale structuur van het land kapotmaken. Ze proberen bewust zo veel mogelijk angst en onderling wantrouwen te zaaien, ze willen de veroordeelde Bouterse vrij krijgen met dreigementen en intimidatie. Wij kunnen als volk dergelijke intimidaties en dreigementen niet tolereren.

Een zwakke tegenstander kan soms gevaarlijk worden als hij geen uitweg meer ziet, niet zomaar zegt men: “Een kat in het nauw gedreven maakt rare sprongen”. Maar laten we hopen dat deze grote kat (Tigri) geen rare sprongen maakt. De wijze waarop Bouterse een demonstratie gaf hoe hij naar de krijgsraad gaat, is geen blijk van respect naar de Krijgsraad toe, onbehoorlijk gedrag van de president.

De NDP wil de rechterlijke macht naar haar hand zetten, maar dat kan niet toegestaan worden. Een rechtsstaat is ondenkbaar zonder een onafhankelijke rechterlijke macht. Heel jammer dat dreigementen en intimidatie onder regering Bouterse/Adhin, steeds meer worden gelegitimeerd. De militante NDP’ers moeten niet vergeten dat wie kwaad doet, zal er uiteindelijk zelf de gevolgen van dragen. Wie wind zaait zal storm oogsten! Ik ben ervan overtuigd dat het volk op 25 mei 2020, met de NDP gaat afrekenen.

Idris Naipal
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May
Saturday 23 May