Honorair consuls Canada en de Filipijnen aangesteld
11 Jan, 09:48
foto
Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle.


Patrick Healy en Egonlyndon Audhoe zijn door respectievelijk Canada en de Filipijnen geïdentificeerd als honorair consuls van deze landen in Suriname. Na goedkeuring van de Surinaamse regering zijn zij in deze functies aangesteld. Minister van Buitenlandse Zaken (Buza), Yldiz Pollack-Beighle, heeft op 6 januari het benoemingsbrevet overhandigd aan deze functionarissen.

In de uitoefening van de functie is het vertrouwen gesteld om voornamelijk op economisch- en handelsgebied de relatie tussen Suriname en de vertegenwoordigde landen verder gestalte te geven en zodoende de reeds bestaande relatie te intensiveren, van groot belang, zegt Buza. De nieuwe honorair consuls kregen bij hun aanstelling de regels mee waarbinnen zij hun taken zullen moeten uitvoeren. Zo zullen zij periodiek een rapport van hun werkzaamheden moeten indienen.

De honorair consuls hebben onder andere als taak meegekregen om Suriname te ‘branden’ en een concrete bijdrage te leveren aan met name de business to business relaties. Zo zal met Canada ook het personenverkeer worden aangemoedigd, en zal de inzet van de honorair consuls nodig zijn voor onder andere het faciliteren van visum aanvragen voor Canada, mede ten behoeve van de bevordering van investeringen. Audhoe zal met name op de gebieden van volksgezondheid en capaciteitsversterking, de samenwerking helpen uitdiepen.
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May
Saturday 23 May