Regering huurt landmeters in voor Coronie en Nickerie
05 Dec, 15:38
foto
RGB-directeur Leandra Woei.


Voor een pilotproject in Coronie en Nickerie heeft de regering besloten landmeters in te huren. Na evaluatie zal dit landelijk worden toegepast. De pilot geldt voor bereidverklaringen uitgereikt in Coronie en Nickerie op respectievelijk 22 november en 23 november jongstleden. De regering is tot deze stap overgegaan na veel klachten over de trage afhandeling en hoge landmeterskosten voor het vervaardigen van uitmetingskaarten. 

Leandra Woei, directeur van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) zegt aan het Nationaal Informatie Instituut dat voor Coronie het landmetersbureau Total Surveying is aangewezen en voor Nickerie is dat Total Surveying. Percelen met een oppervlakte tot 5000m² krijgen volledige subsidie. De coördinatie vindt plaats vanuit het ministerie zelf, waardoor belanghebbenden in deze categorie geen contact hoeven op te nemen met de landmetersbureaus. Belanghebbenden van percelen tussen een halve hectare en 5 hectare zullen in aanmerking komen voor een gedeeltelijke subsidie. Zij moeten contact opnemen met de aangewezen bureaus. De subsidies gelden volgens directeur Woei voor maximaal één perceel per persoon. 

Woei legt uit dat de afgelopen tijd is gebleken dat na uitreiken van bereidverklaringen een aantal mensen in dezelfde straat een eigen landmeter inhuren. Het gevolg is dat één landmeter voor een persoon in de straat moet uitrijden. Dit brengt hoge tarieven en lange wachttijden met zich mee. De regering heeft daarom besloten het pilotmodel toe te passen om de kosten omlaag te krijgen en de wachttijden te verkorten. De RGB-directeur meent dat wanneer een groot deel van uitgereikte bereidverklaringen vervalt, het beoogde doel, namelijk zekerheid op grond, dan niet is bereikt. 

Monday 27 January
Sunday 26 January
Saturday 25 January