Hakrinbank zoekt SRD 276.5 miljoen via aandelen
05 Dec, 04:08
foto
Hakrinbank CEO, Rafiek Sheoradjpanday en financieel directeur, Magalie Loswijk-Keerveld. (Foto: René Gompers)


De Hakrinbank is op zoek naar SRD 276.5 miljoen oftewel US$ 37.4 miljoen om haar financiële positie te verbeteren, de diensten uit te breiden en om de positie op de markt te versterken. De bank geeft daarom 250.000 nieuwe aandelen uit, voor SRD 420 per stuk. Deze stap moet meer dan SRD 100 miljoen opbrengen. De rest van het kapitaal wordt opgebracht met een ‘achtergestelde’ lening en met de verkoop en het terughuren van onroerende goederen van de bank. 

De leiding van de bank heeft op een persconferentie in het Marriotthotel uitgelegd over de doelen van de bank en de aandelenemissie. CEO van de bank, Rafiek Sheorajpanday, geeft aan dat de aandelenemissie ook bedoeld is om de BIS ratio (een cijfer dat de solvabiliteit van een bank aangeeft), te verbeteren. De Centrale Bank van Suriname heeft als regel dat een bank een BIS ratio van 10 procent moet hebben. Als het daaronder ligt mag er geen dividend uitgekeerd worden. De BIS ratio van de Hakrinbank voor 2018 is 7.65 procent. Aandeelhouders hebben vorig jaar dus geen geld ontvangen. 

Volgens het prospectus zal de Bis ratio in 2019 toegenomen zijn naar 11.4 procent. Men mag zich inschrijven tot en met 24 december. In de periode van 31 december 2019 tot en met 1 januari 2020 zal de toewijzing en de financiële afhandeling plaatsvinden. Bestaande aandeelhouders genieten voorkeur, deelt Sheorajpanday mee. Zij krijgen een korting; SRD 400 per aandeel.

De overheid is momenteel voor 51 procent aandeelhouder. Volgens de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen mag dat maximaal 20 procent zijn. Bij de laatste algemene vergadering voor aandeelhouders had de overheid aangekondigd dat zij dit jaar haar belang naar 35 procent wil terugbrengen. Sheorajpanday benadrukt dat de overheid niet zal meedoen aan de aandelenemissie. Met de emissie groeit het totaal aantal aandelen naar 773.000. Hierdoor slinkt dus het aandeel van de overheid naar 34.8 procent. 

René Gompers

Monday 27 January
Sunday 26 January
Saturday 25 January