LVV stimuleert bodemanalyse voor telen van gewassen
04 Dec, 08:34
foto
Medewerkers van LVV bezig met een bodemonderzoek van een landbouwgrond. (Foto: NII/LVV)


Eenieder die behoefte heeft aan een bodemanalyse voor landbouwpraktijken kan terecht bij de afdeling Agrohydrologie. Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) stelt deze dienst beschikbaar en roept de samenleving op goed gebruik van te maken. 

Een bodemonderzoek is belangrijk voor de agrarische sector. De analyse van de bodemgesteldheid van een stuk grond kan richting geven in welke gewassen het best geteeld kunnen worden of waarmee de bodem gevoed kan worden, meldt LVV via het Nationaal Informatie Instituut. De afdeling Agrohydrologie onderzoekt onder andere doorlatendheid, volume, gewicht, vochtkarakteristiek en bodemstructuur. Deze afdeling is gehuisvest op het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking. De hoofdtaak van dit onderdirectoraat is het uitvoeren van toegepast onderzoek over duurzame productiesystemen in de landbouw.

Op aanvraag voor een bodemanalyse bij de afdeling Agrohydrologie worden grondmonsters genomen van de grond. Het ministerie van LVV beschikt zelf nog niet over een eigen bodem chemisch laboratorium om de analyse uit te voeren. De grondmonsters worden aan het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos) of bodemkundig laboratorium van de Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS) aangeboden voor het verrichten van de chemische analysen. 

Eenvoudige metingen zoals pH en zoutgehalte kunnen met veldmeters van LVV wel verricht worden. Voor de voedingselementen worden de bodemmonsters naar Celos/universiteit gestuurd. De microbiologische analyses om de irrigatie waterkwaliteit te bepalen, worden door het Centraal laboratorium van het Bureau Openbare Gezondheidszorg uitgevoerd. De bemonstering welke wordt uitgevoerd door het ministerie van LVV is geheel gratis, terwijl voor de chemische analyses, door Celos, AdeKUS en BOG, een vergoeding wordt gevraagd. 

Saturday 25 January
Friday 24 January
Thursday 23 January