Traject voor begeleiding schoolmoeders ingezet
04 Dec, 12:19
foto
De waarnemende directeur Jeugdzaken, Ricardo Pollard. (Foto: NII)


"Begeleiding, preventie en rehabilitatie van kwetsbare jongeren passen helemaal in het beleid van het ministerie", zegt waarnemende directeur Jeugdzaken, Ricardo Pollard. In dit kader hebben dertien jonge schoolmoeders de afgelopen weken samen met personeelsleden van het Onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken gebrainstormd over problemen, waarmee zij te kampen hebben.

Het schoolmoedersproject is speciaal in het leven geroepen om jongeren, die vanwege een zwangerschap dreigen de school te verlaten, te ondersteunen, tekent het Nationaal Informatie Instituut op. Het doel van dit project is volgens Margo Biervliet, waarnemend onderdirecteur NJA, om specifiek te weten hoe die speciale begeleiding eruit zou moeten zien en welke professionele begeleiding en ondersteuning nodig is.

Het project is voortgevloeid uit het Ontwikkelingsplan 2017-2021 en wordt gefinancierd door de Unicef. Pollard zegt dat een van de grootste prioriteiten van het ministerie, capaciteitsversterking is; het sterker maken van de interne organisatie om de doelgroep, jongeren, beter van dienst te kunnen zijn.

Saturday 25 January
Friday 24 January
Thursday 23 January