Ken jouw status en laat je testen op hiv
01 Dec, 16:39
foto


Op 1 december herdenken we Wereld Aids Dag. Het hiv-virus werd voor het eerst in 1983 ontdekt, alhoewel jaren daarvoor er veel slachtoffers door de dodelijke ziekte Aids werden genoteerd. Door de jaren heen is het aantal hiv-geïnfecteerde toegenomen. In Suriname registreert men tot op heden nog nieuwe geïnfecteerden.  In Suriname leven er naar schatting 5.600 mensen met hiv/Aids. Naar schatting leeft 1,4% van de Surinaamse populatie tussen de  15 en 49 jaar met dit virus. Door gebrek aan data en doordat mensen zich niet regelmatig laten testen, wordt geschat dat dit aantal nog hoger ligt.

Onder de risicogroepen voor het oplopen van HIV vallen de adolescenten. Deze groep jongeren tussen 15 en 24 jaar maken deel uit van 27% van de nieuwe geïnfecteerden in het Caribisch gebied. Dit is voor de Caricom Youth Ambassadors (CAY) een zorgwekkend vraagstuk. Daarom geniet het hiv/Aids problematiek hoge prioriteit binnen de Caricom en dus ook binnen het Caricom Youth Ambassadors Programma (CYAP).

Sinds het ontstaan van het CYAP is er continue aandacht besteed aan dit belangrijk onderwerp, gezien de hoge percentages van nieuwe HIV-geïnfecteerden onder de jongeren van het Caribisch gebied. Momenteel worden er verschillende hiv/Aids-programmaʼs uitgevoerd in de Caribische regio waaronder Suriname. Ook onder huidig ambassadeurschap van Dwight Prade en Georgette Grootfaam is dit een belangrijk aandachtspunt in het CYA Suriname beleidsplan 2019-2021. Samen met het CYA- korps en zijn partners zullen er landelijk programma’s ontwikkeld en geïmplementeerd worden met als hoofddoel de Surinaamse jeugd bewuster te maken over het hiv/Aids-probleem dat steeds toeneemt en ook levens eist.

Het grootste risico dat de epidemie in Suriname uitbreidt, komt van mensen die niet weten dat ze HIV hebben. Door onwetendheid is de kans op het overdragen van het virus groter. Het is dus van eminent belang dat jij jouw status kent, dit kan alleen door je te laten testen. “Know your status” zal de campagne zijn waarmee de CYA’s door stad en district zullen intrekken.

Zoals onze oproep naar onze jongeren altijd luidt: "Leef een verantwoordelijk en beschermd seksueel leven. Laat je en je seksuele partner(s) regelmatig testen."

Dwight Prade en Georgette Grootfaam
Caricom Youth Ambassadors
Advertenties