NDP: Aanvallen zullen geen succes hebben
29 Nov, 22:03
foto


De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft vandaag een spoed kadermeeting gehouden. NDP-voorzitter Desi Bouterse, aan wie de Krijgsraad 20 jaar cel heeft opgelegd, heeft gevraagd aan de partijleden om hun hoofd koel te houden. Hij wordt in de nacht van zaterdag op zondag terugverwacht in Suriname uit China. Volgens planning gaat de president op 2 december op staatsbezoek naar Cuba. 

Na de kadervergadering heeft de NDP de volgende verklaring uitgegeven. 
"Geachte besturen, leden, sympathisanten, 
 
Vandaag is er wederom een poging gedaan de voorzitter van de Nationale Democratische Partij een zodanig vonnis op te leggen met de bedoeling de grootste partij van Suriname en haar leden een blokkade op te leggen in haar streven Suriname te ontwikkelen. De aanvallen van de andersdenkenden en degenen die denken misbruik te maken van hun functie, zullen geen succes hebben.  
 
De voorzitter van de partij dhr. Desi Delano Bouterse verzoekt hierbij alle kameraden om rustig te zijn tot zijn aankomst in Suriname. Wij zullen op de juiste wijze antwoord geven en ten alle tijden correct handelen. Strey de foe strey….wi no sa frede..."
 
Hoogachtend, Ramon Abrahams, ondervoorzitter Nationale Democratische Partij  
Caroline Heilbron, secretaris van de Nationale Democratische Partij 
 
 
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May