VHP in 8 decemberproces: Vonnissen respecteren
29 Nov, 16:49
foto


Een sterke rechtsstaat is in het belang van iedereen, omdat het alle burgers in gelijke mate moet beschermen. Niemand staat boven de wet. Onze grondwet is daar ook duidelijk over. En terecht wordt elke dag het volkslied gezongen, waarin staat: “Recht en waarheid maken vrij”. In haar zeventigjarig bestaan als politieke partij is het basisbeginsel van de rechtsstaat voor de VHP altijd het fundament geweest voor haar ideologie en handelen. Dit stelt de VHP in een verklaring. 

Kern in onze rechtsstaat is de scheiding der machten waarbij de rechterlijke macht onafhankelijk haar werk kan doen. De VHP respecteert daarom de uitspraken van de Krijgsraad in de 8 decemberprocessen die zijn gevoerd. Zij roept alle betrokkenen op de vonnissen te respecteren en de rechtsstaat niet te verzwakken met acties of initiatieven die het kunnen ondermijnen of de schijn van inmenging kunnen oproepen.

De VHP beseft heel goed wat de impact kan zijn van de uitspraken op een ieder van ons. Het is nu zaak om zonder aanziens des persoon de uitspraken en hun consequenties te aanvaarden. Alle betrokkenen hebben de plicht jegens de samenleving te tonen dat zij het nationaal belang boven persoonlijk- of partijbelang stellen. Dat zij de rechtsstaat respecteren. 

Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May