LVV zet zich in voor export naar Frans-Guyana
20 Nov, 08:38
foto
Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij tijdens een werkbezoek aan Frans-Guyana.


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zet zich in voor het op gang brengen van formeel goederenverkeer tussen Suriname en Frans-Guyana. Bij een werkbezoek van LVV-minister Rabin Parmessar aan Frans-Guyana in de afgelopen periode, zijn met de Franse autoriteiten werkafspraken gemaakt. Zo zal er steun komen voor het geven van Good Agriculture Practices (GAP)-trainingen en komt er een afdeling van LVV in het gebied.

Via Frans-Guyana moet het ook mogelijk worden om de markten van Guadeloupe en Martinique te bereiken. De Franse autoriteiten staan welwillend tegen de actie van Parmessar, zegt de voorlichting van LVV en van beide zijden zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Parmessar heeft op de markt te Saint Laurent gesproken met inheemse boeren en heeft de groep beloofd er alles aan te doen om ze uit de illegale sfeer te halen. Hij bood hun diverse trainingen aan in georganiseerd verband.

Om public en private partnerschap te stimuleren werd steun toegezegd aan de lokale landbouwers en exporteurs voor het geven van de GAP-trainingen. De LVV-afdeling zal de nodige faciliteiten bieden aan de ondernemers om op de juiste wijze producten op te slaan en te verpakken. De ondernemers van Marowijne zullen worden uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de exporteurs en producenten in Paramaribo, om te zien hoe het verwerkingsproces plaatsvindt en er komen gesprekken met de twee districtscommissarissen van het district voor de opzet van het LVV-kantoor.

Importeurs uit Frans-Guyana zijn door het ministerie uitgenodigd om naar Suriname te komen, om getuige te zijn van de manier waarop in Suriname wordt gewerkt om te voldoen aan de gestelde eisen van de Europese Unie. Aan de diverse autoriteiten is gevraagd om de geldende regels en de vereisten ter beschikking te stellen van ministerie van LVV, zodat gericht kan worden gewerkt aan de op te zetten faciliteiten te Marowijne. Het is de bedoeling dat niet alleen aan export van rijst wordt gedacht; er is ook behoefte aan aardvruchten geconstateerd.Saturday 25 January
Friday 24 January
Thursday 23 January