Wie of wat is Oppenheimer Funds Inc.?
20 Nov 2019, 10:34
foto


De laatste jaren en in het bijzonder de afgelopen dagen is de naam Oppenheimer vaak in de media gevallen en is bijna een begrip aan het worden in de Surinaamse samenleving. Oppenheimer is namelijk de investeringsbank, die in 2016 investeerders op de internationale kapitaalmarkt zover heeft gekregen om in de uitstaande Surinaamse staatslening van US$ 550 miljoen te investeren. Op dit moment is de Surinaamse regering bezig om, met bemiddeling van deze zelfde investeringsbank Oppenheimer Funds, opnieuw internationale investeerders zo ver te krijgen om Suriname nog eens US $150 miljoen te lenen. Dit keer wel via een andere constructie dan gebruikelijk wanneer een land besluit geld op de kapitaalmarkt op te halen. Na de angstvallig geheim gehouden Banknote Trade Agreement die een paar maanden geleden met de FED is afgesloten, maken wij in Suriname nu weer kennis met een ander leenfenomeen: Bridge Loan Agreement.

Bridge Loan Agreement
Een Bridge Loan Agreement is een kortlopende overbruggingslening die wordt gebruikt, totdat een persoon of bedrijf een permanente financiering verkrijgt of zich van bestaande verplichting wil ontdoen. Het stelt de gebruiker in staat om te voldoen aan de huidige verplichtingen door het verstrekken van directe cashflow. Bridge Loan leningen worden voor een korte termijn afgesloten, tot een jaar of anderhalf, hebben relatief hoge rentevoeten en worden meestal ondersteund door een vorm van onderpand, zoals onroerend goed of een inventaris. Dit soorten leningen worden over het algemeen gebruikt in de onroerend goed wereld. Huiseigenaren maken gebruik van dit soort overbruggingsleningen voor de aanschaf van een nieuw huis terwijl ze wachten totdat hun huidige woning is verkocht.

Oppenheimer Funds Inc.
Oppenheimer Funds Inc. is een wereldwijde vermogensbeheerder. Vanaf 28 februari 2019 beheerde het bedrijf meer dan US$ 229 miljard in activa voor meer dan 13.000.000 rekeninghouders. In mei 2019 werd het bedrijf overgenomen door Invesco. Oppenheimer Funds is dus een vermogensbeheerder die door middel van aandelenbeleggingen, obligatiebeleggingen of alternatieve producten (dienstverlening, grondstoffen, opties en Futures Trading) onder andere haar geld verdiend. Tot hun klanten behoren onder andere vermogensbeheerders, bedrijfscorporaties, stichtingen en overheden.

In het geval van overheden bemiddelt Oppenheimer Funds voor onder andere landen die niet investment grade zijn (creditratings lager dan BBB), om alsnog aan geld te kunnen komen op de internationale kapitaalmarkt. Hiervoor wordt een prijs gevraagd. Dat kan op verschillende manieren. Men leent bijvoorbeeld tegen een lagere rente bij het ene bedrijf, en verdient met een hogere rente bij een andere bedrijf of overheid. Ondanks dat vermogensbeheerders gebonden zijn aan regels van hun toezichthouder en dat zij een zorgplicht hebben voor wat betreft het uitlenen van geld aan minder kredietwaardige landen of instanties, vindt men toch manieren om zaken te doen met landen of instanties die heel erg hard geld nodig hebben, tegen vaak enorme hoge rentes.

In dit specifiek geval heeft de regering van Suriname heel erg snel geld nodig om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De overname van de Afobakadam mag namelijk niet in gevaar komen per 1 januari 2020, omdat onze dam een heel belangrijke rol kan spelen als onderpand voor andere toekomstige leningen. Oppenheimer ziet haar kans schoon om haar slag te slaan en is haantje de voorste om Suriname haar diensten weer aan te bieden. Het water zit Suriname internationaal tot aan de lippen voor wat zijn schuldpositie betreft. Woekerleningen verstrekken aan een land die aantoonbaar niet meer aan haar schuldverplichtingen kan voldoen is ethisch onverantwoord en een misdaad tegen de bevolking. De vraag die beantwoord moet worden is, of Oppenheimer voldoet aan de ethische codes van haar zorgplicht. Wij van STREI! vinden van niet!

Peter M. Wolff
STREI!
Advertenties