Gebrek aan dozen stagneert bacovenexport
11 Nov, 06:39
foto


Al bijna twee weken wordt de bacovenoogst op de velden te Jarikaba en Nickerie vernietigd, omdat er geen dozen zijn om het fruit te verpakken voor de export. Te Jarikaba wordt een deel van de oogst nog verkocht aan opkopers die het afzetten op de lokale markt. Ook veehouders betrekken bacoven bij het bedrijf. In Nickerie ligt het qua afstand en transportkosten anders. Het grootste deel van de oogst wordt vernietigd op de velden.

Een zorgwekkende situatie, zegt Dayanand Dwarka, voorzitter van de bond van Werknemers van het bacovenbedrijf Food and Agricultural Industries (FAI) in Nickerie als Starnieuws hem confronteert met de situatie. Hij legt uit dat het hebben van genoeg dozen, chemicaliën en wat dies meer dat nodig is om export van de bacoven te garanderen, deel uitmaakt van een verantwoorde bedrijfsvoering. "Daar bemoeit de bond niet mee. Onze taak is te zorgen voor continuïteit van het bedrijf."

Hij vertelt dat hij twee weken geleden is meegedeeld dat de voorraad dozen slonk en er nog geen zicht was op de aanvoer van een nieuwe partij. "Het is nog nooit voorgekomen dat er geen verpakkingsmateriaal was." Een gesprek met de directeur bracht aan het licht dat er vertraging is opgetreden in het proces om middelen vrij te krijgen voor verruiming van het werkkapitaal. Dwarka heeft er geen goed woord voor over en zegt dat hij het de moedermaatschappij Univeg NV zwaar aanrekent, dat zij niet zijn ingesprongen om dochteronderneming FAI te behoeden voor de huidige situatie.

De positie van het bedrijf is de afgelopen jaren verzwakt doordat de sector werd getroffen door de Moko ziekte die veel bacovenproducerende landen in het Caribisch Gebied en Latijns-Amerika heeft getroffen. In 2015 werd bijna 400 hectare oftewel 40% van de aanplant van FAI in Suriname aangetast. Ziekten en plagen liggen grotendeels buiten de invloedssfeer van het bedrijf, maar een tekort aan materiaal heeft direct te maken met de bedrijfsvoering, merkt Dwarka op.

"Iedereen brengt grote offers om de sector te behouden," stelt de bondsvoorzitter. "Ondanks de moeilijke situatie is het ons gelukt de aanplant in stand te houden, de kwaliteit te behouden." Hij kan geen begrip opbrengen voor de situatie en zegt dat het veel moeite kost om de werknemers te motiveren door te zetten. Het gaat om een paar duizend banen in de bacovensector.

Dwarka legt uit dat de arbeiders de aanplant negen maanden lang verzorgen "als een baby", waarna er moet worden afgeoogst en dan "moet je het product gewoon vernietigen." Dat wil er bij hem helemaal niet in en zegt dat het zeer veel pijn doet om deze situatie te aanschouwen. "Het is een calamiteit waarmee we worden geconfronteerd en die niet buiten de invloedssfeer van het bedrijf is."

Het bedrijfsproces is zo ingesteld dat er elke dag wordt afgeoogst. Het is een continu proces van planten, oogsten, verpakken en exporteren. De afgelopen twee weken zijn de twee schakels verpakken en exporteren uitgevallen. Dwarka zegt dat de arbeiders tot nog toe gewoon zijn door betaald.

Starnieuws verneemt dat er zaterdag zo'n 5.000 dozen zijn aangekomen en er vandaag hoogstwaarschijnlijk volgens de normale procedure zal worden geoogst. Deze voorraad dozen zou genoeg zijn voor drie dagen.

Monday 10 August
Sunday 09 August