Lloyd Read en Wilgo Valies strijden om leiding RGWO
10 Nov, 06:39
foto
Lloyd Read krijgt de lijst van Wilgo Valies tegen zich bij de komende RGWO-verkiezingen.


De Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie (RGWO) zal op 3 december stemmen voor een nieuw bestuur. Na twee termijnen van drie jaar heeft bondsvoorzitter Lloyd Read een tegenkandidaat in de persoon van Wilgo Valies. Tientallen jaren heeft Valies de Bond van Leraren geleid. Hij verplaatst zijn interesse nu naar de mijnbouwsector.

Read die in november 2013 voor de eerste keer de voorzittershamer bij de RGWO overnam, zegt dat hij zijn hoofd zal buigen voor het besluit van de leden. In de zes jaren heeft Read ettelijke zware tijden te verduren gehad bij het goudbedrijf. Hij nam de leiding van de bond over op een moment waarop de productiekosten het hoogst waren en de goudprijs op zijn diepste punt zat. Ook heeft hij meegemaakt dat 165 werknemers werden ontslagen. De zwaarste slag was dit jaar toen de operaties werden stopgezet en haast al het personeel werd geëvacueerd nadat een illegale mijnwerker was doodgeschoten op de concessie van Rosebel.

Eind juli werden de werkzaamheden stopgezet nadat bij onlusten in de mijn, materieel van het bedrijf in brand was gestoken. Twee weken later bedankte de multinational 325 contractarbeiders. Het kostte veel voeten in de aarde om na bijna een maand de herstart van de operaties gedaan te krijgen. De bond eiste veiligheidsgaranties voor het personeel. Bijna een maand na de herstart, was het bedrijf weer genoodzaakt de operaties in de Royal Hill te stoppen, vanwege een grote groep illegale mijnwerkers. Er werd extra beveiliging ingezet in de mijnen. Tot twee keer toe zijn er daarna illegale mijnwerkers aangehouden in de Royal Hill. Nu zijn de operaties van het bedrijf nagenoeg genormaliseerd.

De bestuursverkiezingen bij RGWO moesten in principe in september zijn gehouden. Read zegt aan Starnieuws dat in die periode de werknemers thuis zaten, doordat de operaties waren gestaakt. Hij vond het geen geschikt moment om verkiezingen te houden. "Er waren op dat moment veel belangrijkere zaken, waaronder baanzekerheid." Nu alles bijna genormaliseerd is, heeft hij 3 december aangekondigd als de dag voor de bestuursverkiezingen.  De vakbondsleider zegt dat hij naar eer en geweten heeft gewerkt aan rechtvaardige loonverhoudingen, lonen en sociale voorzieningen.

Hij ziet het als een grote prestaties dat de bond het gedaan heeft gehad dat de werknemers 30% van hun totale maandelijkse inkomen (dus inclusief toelagen) uitgekeerd krijgen in US-dollar tegen een koers van 7,40. Ook dat bij verlof nu wordt betaald op basis van 12 uren in plaats van 8 uren, vindt Read naast andere verbeteringen onder andere een verdienste van het bestuur. Hij heeft het ook voor elkaar gekregen dat de werknemers tijdens de periode dat het bedrijf zijn operaties had gestaakt, hun normale loon hebben ontvangen.

Read die zijn kandidatenlijst tegen vrijdag zal vrijgegeven, zegt dat vooruitlopend op de cao die in 2020 moet worden gesloten onlangs een voorstel over een pensioenregeling en een vrijwillige afkoopregeling is ingediend. Hij legt uit dat met een levensduur van 25 jaar van de goudmijnen van Rosebel en Saramacca, een pensioenfonds niet alleen aantrekkelijk is maar bovenal noodzakelijk. Hij heeft ook een afkoopregeling voorgesteld voor leden voor wie de werkdruk door de situatie met de porknokkers te veel wordt en die vrijwillig willen vertrekken. Op zijn to do-lijstje staat verder ook een fonds voor kritieke situaties zoals in juli en augustus. Hij wil de werknemers voorzien van een aanvulling op afkoop als het ooit zover komt dat er gedwongen ontslagen vallen door onwerkbare situaties in de operaties.

Bij de rechter ligt in hoger beroep nog de zaak waar Read en zijn bestuur zich zwaar voor inzetten. Hij wil dat er wordt gesproken over een werktijd van 12 uren in plaats van 8 uren en 4 overuren. "Het gaat om verplichte overuren, dus waar praten we over. De werknemer kan niet beslissen om die vier 'overuren' niet te werken, hij is daartoe verplicht." Als het oordeel in het voordeel van de RGWO valt, zullen de vaste salarissen van de werknemers omhoog gaan, legt Read uit. Wat hij niet uit het oog verliest is werken aan de opvolging bij al de bonden waar hij de voorzitter van is. Volgend jaar zal het 33 jaar zijn dat Read de bond bij Staatsolie leidt.