VSB pleit voor nationaal dialoog over toekomst land
24 Oct 2019, 00:00
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) vraagt in een brief aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons de wijziging van de Wet op de Staatsschuld, niet aan te nemen. Gepleit wordt voor een nationaal dialoog over de toekomst van het land, in het bijzonder op welke wijze het fragiele economisch evenwicht kan worden bestendigd en uitgebouwd naar reële economische groei. 

Het bedrijfsleven wijst er op dat Suriname reeds een buitensporig hoge schuldenlast heeft. Het verder opvoeren van de schuldpositie is onverstandig, zonder dat er een duidelijk beleid is over de aanwending van deze middelen. Projecties over hoe de verdiencapaciteit van Suriname en daarmee het vermogen van de Staat om deze leningen terug te betalen, ontbreken volledig. 

VSB heeft net als veel andere organisaties en personen steeds op gewezen dat één van de belangrijkste voorwaarden om uit de diepe crisis te geraken, het voeren van een prudent overheidsbeleid is. In het bijzonder is een sterke begrotingsdiscipline nodig, waarbij uitgaven en inkomsten in evenwicht worden gebracht. 

In de brief aan de Assembleevoorzitter benadrukt de VSB haar grote bezorgdheid. Benadrukt wordt dat pijnlijke fouten uit het verleden voorkomen kunnen worden. De Nationale Assemblee heeft als belangrijke grondwettelijke taak het garanderen van de 'checks and balances'. 

U kunt de brief van de VSB hier downloaden. 

pdf-icon.gif Brief_VSB_aan_Assembleevoorzitter.pdf                
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January