Column: Voetje voor voetje
17 Oct, 00:59
foto


Aan het eind van de vorige eeuw ontstond er een prachtig initiatief waarbij vooral burgers van middelbare leeftijd zich verenigden in de wandelgroep ‘Voetje voor voetje’. Hoewel deze activiteit uitermate geschikt was voor de doelgroep, is het vanwege onbekende redenen, helaas doodgebloed. Zo nu en dan heb je hier en daar een trimloop, maar er is geen activiteit van structurele aard voor in de plaats gekomen. Dit is betreurenswaardig, want het grote deelnemerstal bevestigde de behoefte aan beweging onder degenen die zich niet meer willen committeren aan de verplichtingen die het lidmaatschap van een sportschool met zich meebrengen.

Door het wegvallen van deze activiteit is er een hele grote groep burgers die het moet stellen zonder de broodnodige beweging, die juist nu met het ouder worden onontbeerlijk is. De mens is een sociaal wezen, dus zou het goed zijn als er op buurtniveau wandelgroepjes zouden ontstaan. Voor de continuïteit is het erg belangrijk dat de trekker tot de doelgroep behoort en uit de buurt komt. Ook moeten de wandeltochten door de straten van de eigen buurt gaan, waardoor er meer begrip voor de groep ontstaat bij de rest van de buurtbewoners. Door de activiteit in de eigen buurt te houden, blijft het laagdrempelig. De deelnemers hoeven niet lang te reizen, voorts worden vervoerskosten geëlimineerd.

Het wandelen is bij uitstek geschikt om fit te blijven en kwaaltjes die het gevolg zijn van een gebrek aan beweging, buiten de deur te houden. Buurtorganisaties zouden in deze een trekkersrol kunnen vervullen door de groep te accommoderen en een sportcoach beschikbaar te stellen die personen in de doelgroep motiveert om deel te nemen aan de wandelgroep. Ook mensen met een verhoogd risico op diabetes moeten meegenomen worden in deze activiteit. Zo een coach zou eens in het kwartaal ook een informatiesessie kunnen organiseren, met deskundigen op het gebied van een gezonde leefstijl. 

Sportscholen c.q. gyms kunnen nogal intimiderend zijn, maar als elke buurt zo een wandelgroep begint, kan iedereen (jongen en oud) zonder barrières regelmatig bewegen en een gezonde leefstijl ontwikkelen. Iedereen heeft ongeacht de leeftijd of eventuele fysieke ongemakken, behoefte aan beweging. Wacht niet op de voor jou ideale situatie om te beginnen. Trek de stoute schoenen aan en begin, ook al moet het voetje voor voetje.

Mireille Hoepel

Friday 10 April
Thursday 09 April
Wednesday 08 April