Van Dijk-Silos: NRA in analyse-fase; OAS en IDB tevreden
15 Oct, 00:00
foto
Jennifer van Dijk-Silos, coördinator Project Management Team NRA.


De Nationale Risico Analyse (NRA) is nu in een nieuwe fase beland. Tot januari zal de analyse plaatsvinden van de risico's die er zijn voor witwassen en financiering van terrorisme. Pas als de reële situatie bekend is, kunnen er maatregelen genomen worden om de risico's te verminderen, vertelt Jennifer van Dijk-Silos, coördinator van het Project Management Team (PMT) aan Starnieuws. Deskundigen van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank zijn tevreden met de werkzaamheden die tot nu toe verzet zijn door het PMT. De experts waren afgelopen week in Suriname. 

Leden van de werkgroepen die de assessment gaan doen en het PMT zijn getraind door de deskundigen van OAS en IDB. Er zijn ook besprekingen gevoerd met onder andere minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, de governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt en de Nationale Anti Money Laundering Commissie (Namlac), onder leiding van de Roy Baidjnath Panday. Ook met de Surinaamse Bankiersvereniging en andere betrokkenen van de publieke en private sector is er gesproken.  

Nu het voorbereidende werk gedaan is, kan de analyse beginnen. De OAS en IDB hebben toegezegd nog drie experts te zullen financieren. De middelen die de Amerikaanse ambassade geschonken heeft aan de overheid, zullen hiervoor gebruikt worden. De experts zijn volgens Van Dijk-Silos bijzonder content met het werk dat tot nu toe is gedaan. Alle betrokkenen hebben zich gecommitteerd aan de NRA. 

Bij de landenevaluatie is het volgens de coördinator van het PMT belangrijk dat de waarheid wordt verteld. Indien dat niet gebeurt, kan het land geblacklist worden, want het betekent dat mensen hun risico's moeten kennen en accepteren, zodat er maatregelen voorgesteld worden om deze te verminderen en of te elimineren. Van Dijk-Silos benadrukt dat het rapport naar de Caribbean Action Financial Taskforce niets anders dan de waarheid moet bevatten. Het PMT heeft zich ook daarvoor gecommitteerd. Er moet alles aan gedaan worden als land om te voorkomen geblacklist te worden. De experts van de OAS en IDB zijn tevreden met de opstelling van de publieke en private sector. Er is verdere ondersteuning toegezegd om de analyse te maken. 

Thursday 28 May
Wednesday 27 May
Tuesday 26 May