Two wrongs don't make one right 
15 Oct, 16:33
foto


Het is een vaak gehoorde stelling van politici of van hun aanhangers, dat er bijvoorbeeld gecorrumpeerd kan en mag worden, omdat andere politici in het verleden zich ook schuldig gemaakt hebben aan corruptie en andere  vormen van misdaad. Je kan deze stelling ook veralgemeniseren door onder andere te zeggen dat het geoorloofd is te moorden, te stelen, over te lopen etc., omdat anderen zich eerder schuldig hebben gemaakt aan dit soort feiten. 

Wat men zeker over het hoofd ziet, is dat deze feiten in een goed geordende (normale) samenleving geregistreerd staan als slechte daden. Het zijn ordinaire handelingen die het persoonlijke belang dienen. Bij het dienen van deze categorie belangen, worden allerlei drog-argumenten gehanteerd om absurde activiteiten goed te praten. 

Bij het dienen van een belang in de goud- en houtsector, zien we dezelfde tendens als hierboven beschreven. Uit de reacties van burgers en politici op sociale media, wordt alles gedaan om corruptie en andere patronage-achtige handelingen van politici goed te praten. 

De reacties over bijvoorbeeld de vervuiling van het milieu moeten zich, mijns inziens, niet toespitsen op wij en zij principes, omdat dit kan leiden tot de opvatting dat de stedeling de schuld van de milieuvervuiling op de schouders van de  porknokkers of de binnenlandbewoners legt. Een opvatting die overigens faliekant onwaar zou zijn. Want wie serieus dit vraagstuk wil  benaderen, zal een holistische benadering moeten hanteren om een evenwichtig beeld met betrekking tot de participanten in de goud- en houtsector, te produceren. 

Ik weet als Koffiekamper/Sarakreker, dat anderen dan de lokale mensen, het meest verdienen aan de goud- en houtbusiness. Ga maar na wie achter de poclains en overig zwaar equipment zitten. U zult er versteld van staan. Dit gezegd hebbende, betekent voor geen moment dat de porknokkers vrijuit gaan voor wat betreft het brengen van schade aan het milieu. Nee, duizendmaal nee. Zij zijn proportioneel debet hieraan. 
Tenslotte ter overdenking: 'two wrongs don't make one right'.

Bert Eersteling 
Advertenties

Sunday 24 May
Saturday 23 May