Reyme: Wij hebben als natie gefaald
14 Oct, 10:31
foto
Steven Reyme, voorzitter van A20, roept de samenleving op om ook te kijken naar eigen schuld. "Wij als natie hebben gefaald". (Foto: René Gompers)


Surinamers moeten de hand in eigen boezem steken; zij zijn als geheel medeschuldig aan de slechte situatie in het land, stelt Steven Reyme, voorzitter van Alternatief 2020 (A20). Het volk heeft niet durven optreden tegen de verkeerde besluiten van de regering, durft nog steeds niet en laat zich nog steeds voor de gek houden. A20 nodigt alle critici uit om een bijdrage te leveren. “Den sma dat wi ab fanodu, sma sa kan tak gewoon: voorie ie fout in a tori dati,” nodigt Reyme uit.

Reyme heeft bij de proclamatie van de partij zaterdag, uitgelegd hoe er een ommekeer kan komen. Hij heeft verschillende onderwerpen behandeld op het goed bezochte evenement in de Banquet Hall van Torarica. Er is een presentatie geweest over wat de partij op welke manier wil bereiken. Hij heeft ook kort aandacht besteed aan de rol van de Surinamers in het huidige politiek- en maatschappelijk plaatje. Het volk is door het bestuur van A20 op het hart gedrukt dat “het anders kan, wan tra fas’ de".

“Het kan anders als waarden en normen terug zouden komen in onze samenleving, te beginnen bij onze gezagsdragers,” geeft Reyme aan. “Zodat wat krom is, krom wordt genoemd. Wat recht is, als recht wordt gezien. En niet dat men alles bedekt met de mantel der liefde.”  Partijgenoten die hebben gestolen moeten opgesloten worden en niet beschermd, merkt hij op. “Hierdoor zien we dat intellectuele criminelen en corruptieve figuren de hand boven het hoofd wordt gehouden terwijl andere Surinamers zich wel moeten onderwerpen aan wet en gezag. Unu no wan a san dat, unu wan law and order: wet en gezag moet voor iedereen gelden, van de president tot de kleinste man!”   

“Het kan anders, wan tra fas’ de als wij Surinamers bereid zijn de hand in eigen boezem te steken en gaan beseffen dat wij als natie gefaald hebben door eigen belang voorop te stellen,” vervolgt Reyme. “We moeten beseffen dat we geen goede fundamenten en bouwstenen hebben achtergelaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar een erfenis van instabiliteit en een grote nationale schuld. Wij hebben gefaald, als totaal, niet alleen de regering.”

“Wij als volk hebben gefaald omdat wij de mensen daar hebben geplaatst en ze niet gecorrigeerd hebben,” benadrukt Reyme. “We kunnen de schuld niet alleen geven aan de politieke partijen. We moeten de hand in eigen boezem steken en zeggen: deze rotzooi die we gehad hebben zullen we nooit meer krijgen. We zullen nu leiders kiezen die integer zijn, leiders die willen opofferen voor land en volk.”   

A20 wil het voorbeeld zijn van gezonde politiek voering. Daarom wil de partij geen “ja-knikkers en survivors” accommoderen, deelt Reyme mee. “Jaknikkers zijn de mensen die alles van de leider napraten, ze hebben geen enkele inbreng. Survivors keuren alles van de voorzitter goed, ook al brengt hij het land naar de afgrond,” legt Reyme uit. Die mensen worden geweerd uit de A20.  “Wij willen critical thinkers, niet de mensen die als lammetjes gehoorzamen en maar volgen, geen jaknikkers. Het kan anders!”  

Surinamers moeten verkeerde leiders geen kans meer geven, zegt Reyme. “In dit land moeten we volwassen worden,” roept hij op. “We moeten beseffen dat dit land niet is van één persoon maar van ons allemaal. Dus wij allemaal moeten medeverantwoordelijkheid nemen in deze tijd. We zijn niet toevallig geboren of gekomen in Suriname. We zijn hier omdat de Here ons hier gezet heeft met één doel: fu kan yep’ lever wan bijdrage in’ a kondre disi!” 

René Gompers

Thursday 28 May
Wednesday 27 May
Tuesday 26 May