Berenstein: Geen vertrouwen in CLAD en kantoor Lutchman
12 Oct 2019, 00:00
foto
C-47 heeft vrijdag een persconferentie gehouden over SPSB. Links, voorzitter van de vakcentrale, Robby Berenstein. Naast hem Hein Rozen, voorzitter van de bond bij SPSB. (Foto: Raoul Lith)


Uit correspondentie tussen de bond bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), onder leiding van Hein Rozen en procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday, blijkt duidelijk dat in het onderzoek naar malversaties bij de bank, er sprake is van stagnatie. De pg heeft duidelijk meegedeeld dat er gebrekkig informatie wordt verstrekt, waardoor het onderzoek wordt bemoeilijkt. De voorzitter van C-47, Robby Berenstein, heeft op een persconferentie vrijdag aangegeven dat de samenleving op de hoogte wordt gesteld van de stand van zaken. Hij hoopt dat de pg voldoende mogelijkheden heeft vanuit zijn positie, om het onderzoek toch voortvarend te kunnen afronden. 

Berenstein zegt dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën de verantwoordelijke is. De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) en accountantskantoor Lutchman & Co zijn voor C-47 niet geloofwaardig. Er is geen vertrouwen bij de vakcentrale in de CLAD en het accountantskantoor. Het onderzoek wordt niet gedaan zoals afgesproken. Er vinden deelonderzoeken plaats, die volgens de vakcentrale gedirigeerd en beïnvloed worden door de minister. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt in het bijzijn van de president en de pg. Deze worden niet volgens afspraak uitgevoerd. Hierdoor wordt het strafrechtelijk onderzoek dat door het Openbaar Ministerie moet worden gedaan, bemoeilijkt. 
 
De vakcentrale heeft ook de bonden bij diverse financiële instellingen geïnformeerd over de gang van zaken bij de SPSB. Berenstein hoopt dat de verantwoordelijke instanties en ook De Nationale Assemblee inkomen opdat het onderzoek kan worden bespoedigd. Duidelijkheid bij de bank is nodig. Er moet volgens de vakbondsleider maatschappelijke druk worden uitgeoefend opdat de onderzoeken kunnen vorderen. 

Het moet volgens de vakbondsleider mogelijk zijn dat als instanties niet meewerken, de pg op basis van de wet aan de informatie kan komen. Als zaken zo lang duren worden bewijzen weggemaakt en zaken belanden in de doofpot. Voorkomen moet worden dat corruptie niet wordt aangepakt. De pg heeft ook bij de opening van het zittingsjaar van het Hof van Justitie benadrukt dat diverse onderzoeken stagneren door onvoldoende informatie, niet voldoende toegerust zijn van de politie en de grote werkdruk bij het Openbaar Ministerie. Berenstein vindt dat de sociale controle moet worden opgevoerd. 
Advertenties