Meer aandacht nodig voor gras- en vuilverbranding
21 Sep, 06:39
foto
Chandra Algoe tijdens haar presentatie over wettelijke bepalingen bij gras- en vuilverbranding. (Foto's: Juspo/NII)


De vele gras en vuilbranden die jaarlijks voorkomen, hebben een effectievere aanpak nodig. De afdelingen Voorlichting & Communicatie, de Public Relations (PR) en Communicatie van het Korps Brandweer Suriname (KBS) en de PR van het Korps Politie Suriname (KPS), hebben donderdag in dit verband de lezing 'Handhaving wettelijke bepalingen gras- en vuilverbranding’ georganiseerd in het gebouw van de Politie Officieren Sociëteit aan de Zwartenhovenbrugstraat.

Het doel was om de medewerkers van de brandweer en de politie alsook andere relevante actoren aan te moedigen, gebruik te maken van de beschikbare wetsproducten. Daarnaast moet er nagegaan worden als de bestaande wetten in de toekomst aangescherpt moeten worden.

De inleiders waren Ulrich Coats van het KBS en Chandra Algoe, voormalig lid van het Openbaar Ministerie. Coats ging in op de maatschappelijke issues rondom gras- en vuilverbranding, hoe een dag eruitziet op de kazerne van het KBS, de drukte en de onderbezetting van het personeel. Hij haalde daarbij ook het praktische gedeelte van dit maatschappelijk vraagstuk, de menselijke handelingen (bewust of onbewust) en de statistieken aan.

De overtredingen, de impact van gras- en vuilverbranding op het KBS en de rechtshandhaving, waren de onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de inleiding van Chandra Algoe. Er is een bijzondere druk op de financiën van het brandweerkorps voor wat betreft manuren, benzine en afschrijving van voertuigen. Ze benadrukt daarom dat er gebruik gemaakt moet worden van de beschikbare wetsproducten om personen die zich schuldig maken aan gras- en vuilverbranding te verbaliseren.

Het panel bestond uit Claudia Maatsen van het onderdirectoraat Vuilophaal van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C), Angela Kromodimedjo van het Nimos en Denny Lo Fo Sang. Lo Fo Sang vindt dat er naar een systeem moet worden gegaan, waarbij de brandweerman zelf een proces-verbaal voor onder andere een geval van gras- en vuilverbranding moet kunnen opmaken.

In het publiek zaten ambtenaren van het ministerie van Justitie en Politie, KBS, KPS, het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg en Openbaar Groen, meldt de voorlichting van Juspol, via het Nationaal Informatie Instituut.