VHP: Twee herdenkingen op Internationale Dag van Vrede
21 Sep, 00:54
foto


(Aangeboden)

De Internationale Dag van de Vrede (International Day of Peace) is in 1981 ingesteld, en wordt elk jaar op 21 september herdacht. De bedoeling van deze dag is om internationaal en nationaal de idealen van vrede te bevorderen. Het samenvallen van twee herdenkingen vandaag namelijk de Internationale Dag van de Vrede en de geboortedag van Jagernath Lachmon, de grondlegger van de verbroederingspolitiek, zouden een toeval genoemd kunnen worden, ware het niet dat ‘grote geesten’ het bestaan van toeval verwerpen. Wat blinde willekeur lijkt te zijn, vindt volgens hen zijn oorsprong in heel diepe bronnen.

Verbroederingspolitiek, dat is politiek die erop gericht is om partijen met elkaar te verbroederen, een politiek die ernaar streeft alle bevolkingsgroepen in Suriname in goede harmonie naast en met elkaar te laten samenleven. Een beleid van verbroedering tussen de verschillende bevolkingsgroepen, dat is de ruggengraat van de Surinaamse politiek en een noodzaak voor de toekomst van Suriname. Wij moeten met z’n allen deze ruggengraat van de Surinaamse politiek verder verstevigen in onze multi-etnische, multi-culturele en multi-religieuze samenleving. 

Mr. Lachmon had het al vroeg ingezien: je kunt niet werken aan een natie door slechts de eigen etnische groep voor te trekken en deze te bevoordelen. Je kunt je natie ontwikkelen door ook de belangen van andere etnische groepen te bevorderen. Dat is het beleid van verbroederingspolitiek. Een verbroederingspolitiek tussen de verschillende bevolkingsgroepen - niet alleen de traditionele groepen, maar ook met de nieuwe groepen zoals onder meer Guyanezen, Haïtianen, Chinezen, Brazilianen -  is noodzakelijk, omdat het naast vrede, ook rust en stabiliteit garandeert voor de sociaal-economische ontwikkeling en vooruitgang van Suriname.

Zaken als onder meer haat zaaien, het doen van onverantwoorde uitspraken, het subtiel maar soms ook openlijk uitspelen van de ene groep tegen de andere, het kweken van wantrouwen jegens elkaar, al dit soort zaken brengen de noodzakelijke vrede, als randvoorwaarde voor ontwikkeling en groei van een gezamenlijke toekomst, in gevaar. De verbroederingspolitiek rekent ook af met etnische politiekvoering, daardoor krijgt deze uitdaging om de culturele identiteit te behouden en de interculturele dialoog te bevorderen, een nieuw gewicht en urgentie. 

Nationale verbroedering is niet slechts een gedachtegoed dat beschermd dient te worden, maar het is ook een rijkdom waard om te bevorderen. In dit verband houdt de VHP op zaterdag 21 september een nationale conferentie met als thema: “Nationale Verbroedering en Integratie: Kansen en uitdagingen”. De VHP staat stil bij de Internationale Dag van de Vrede om de idealen van vrede te bevorderen, door samen met elke Surinamer te werken aan een harmonieuze samenleving die als voorbeeld mag blijven dienen voor de wereld en voor generaties na ons.