Workshop over behoud gemeenschapsbossen
11 Sep, 22:35
foto
Een momentopname van de tweedaagse workshop over duurzaam beheer van gemeenschapsbossen. (Foto: RO/NII)


Gemeenschapsbossen moeten behouden blijven voor de komende generaties. Dit zei minister Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) bij de opening van de workshop over het versterken van dorpsbesturen in het beheer van hun gemeenschapsbos. Op 9 en 10 september waren afgevaardigden uit 19 dorpen in het Solei Training Center aanwezig bij de workshop.

De training was georganiseerd door de ministeries van Regionale Ontwikkeling (RO) en RGB en de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Het thema was ‘Duurzaam bosbeheer binnen gemeenschapsbossen’. Steven Vroom (onderdirecteur Gemeenschapsontwikkeling van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen/DDOI) zei dat de workshop en de aanwezigen uit verschillende dorpsgemeenschappen samen een uitstekend platform boden om de belanghebbenden te informeren hoe samen te streven naar duurzaam beheer van de gemeenschapsbossen.

Soerdjan zegt dat Surinamers zich moeten realiseren en beseffen dat gemeenschapsbossen een belangrijke hulpbron vormen die behouden moet blijven voor de volgende generaties. “Regels en standaarden zijn heel belangrijk bij het uitgeven van gemeenschapsbossen.”

De SBB is belast met de technische aspecten van onderhoud van de gemeenschapsbossen. De directoraten DDOI en DDOAS zijn namens het ministerie belast met de begeleiding van de gemeenschappen en het onderhouden van het contact met het traditioneel gezag en de SBB, meldt de voorlichting van RO, via het Nationaal Informatie Instituut.

Saturday 25 January
Friday 24 January
Thursday 23 January