Vandaag Wereld Suïcide Preventie dag
10 Sep, 16:44
foto


Op deze dag wordt stilgestaan bij het complexe suïcide vraagstuk dat ook actueel is in Suriname. Wereldwijd sterven jaarlijks rond de 800.000 mensen aan suïcide, terwijl in Suriname jaarlijks gemiddeld 130 mensen hun leven verliezen door suïcide. Volgens de WHO sterft één persoon elke 40 seconden. Elk één is er één te veel.

Volgens cijfers van de WHO vindt rond de 79% van de suïcidegevallen plaats in ontwikkelingslanden en is suïcide de tweede voornaamste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 29 jaar. Als ontwikkelingsland hebben wij een extra plicht om beleid te maken over suïcide.

Het thema voor Wereld Suïcide Preventie dag is ‘samenwerken om suïcide te voorkomen’. Dit betekent dat wij zullen moeten samenwerken om het suïcide vraagstuk op te lossen, omdat het een algehele integrale aanpak behoeft waarbij diverse actoren betrokken zijn. Hierbij hebben de overheid, behandelaren, gezondheidsmedewerkers, leerkrachten, gewapende machten, buurtorganisaties, ngo’s en andere belangrijke stakeholders allen een belangrijke rol te vervullen hebben.

Het is mede vanwege de multisectoriële aanpak van suïcide dat het PCS heeft gemeend om in samenspraak met de PAHO een congres te organiseren op 07 oktober 2019 met als thema ‘Suïcide Preventie’. Dit staat ook in lijn met de Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid dat herdacht wordt op 10 oktober met ‘Suïcide Preventie’ als thema. Voor dit congres worden diverse internationale sprekers uitgenodigd met expertise op het gebied van suïcide en zal PCS een voorstel doen voor een nationale suïcide preventie aanpak voor Suriname. Uiteraard kan het PCS het niet alleen, maar zal een eerste aanzet worden gegeven voor de integrale aanpak van suïcide in Suriname waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het ministerie van Volksgezondheid.

Suïcide is meestal gerelateerd aan een mentaal probleem, zoals depressie, alcohol- en drugsgebruik, psychoses en angststoornissen. Het PCS heeft in de afgelopen 124 jaar zijn dienstverlening continu aangepast aan de behoeften van de samenleving. Naast psychiatrische en psychosociale hulpverlening kan men ook via de 114 crisishulplijn terecht voor hulp. Daarnaast kan men online hulp vinden op www.e-health.sr.

Psychiatrisch Centrum Suriname