Duurzaam bosbeheer begint met een kapplan
10 Sep, 14:40
foto
Minister Lekhram Soerdjan van RGB pleit voor duurzaam bosbeheer voor duurzame gemeenschapsonwikkeling. (Foto: Raoul Lith)


Iemand die aan houtkap wil doen, hoort dat eerst te plannen. Er moet eerst een inventarisatie van de bomen worden gemaakt, waarna er geselecteerd moet worden welke interessant zijn om te vellen. Vervolgens zal de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) bepalen of het kapplan voldoet. SBB zal dus bepalen of de geselecteerde bomen gekapt mogen worden. Een kapplan is de nieuwe regel die de SBB vanaf 1 september heeft ingevoerd, zegt Joey Zaalman, manager Onderzoek en Ontwikkeling van de SBB aan Starnieuws.

Vertegenwoordigers van twintig gemeenschappen in het land hebben met elkaar van gedachten gewisseld over het uitvoeren van houtkap activiteiten op een duurzame manier en hoe ze daar toch ook profijt van kunnen hebben. Zaalman zegt dat de eerste stap van duurzame houtkap planning is. Vandaar ook de nieuwe regeling van de SBB.

Er zijn veel voorbeelden in de wereld waar natuurlijke hulpbronnen zijn, maar die geen ontwikkeling brengen, zei minister Lekhram Soerdan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) tijdens de workshop 'Duurzaam bosbeheer binnen gemeenschapsbossen' die maandag is gehouden. Hij wees erop dat mensen alleen met elkaar vechten in plaats van samen te werken. In de afgelopen periode is volgens hem bewezen dat als alles vanuit Paramaribo wordt bepaald het te langzaam gaat of er gebeurt helemaal niets. "Daar moet verandering in komen. De communicatie met elkaar is belangrijk om hier verandering in te brengen en werkelijk ontwikkeling te brengen."

De bewindsman stelt dat gemeenschapsbos bos is van de gemeenschap. Het helpt niet alleen de gemeenschap om zich heel lang verder te ontwikkelen. "Het bos moet zorgen voor ontwikkeling, maar het bos is van onze kinderen, niet van ons en daarom moet er goed voor het bos worden gezorgd en moet er duurzaam mee worden omgegaan." Soerdjan benadrukt dat er daarom regels moeten zijn vanaf het kappen van het hout tot het beheer van de fondsen. "Als de fondsen niet goed worden beheerd, heeft het ook geen zin. Gelden moeten op een verantwoorde manier worden besteed."

De RGB-minister is er voorstander van dat met de fondsen projecten worden ontwikkeld voor de gemeenschap en dat alles heel goed wordt gepland. Er moet steeds naar het gemeenschapsbelang worden gekeken en niet naar het persoonlijk belang, zegt hij. Het nageslacht moet voor de komende honderden jaren nog gebruik kunnen maken van het bos, voegt hij eraan toe. Hij pleit voor duurzaam bosbeheer voor duurzame gemeenschapsontwikkeling. Om duurzaam bosbeheer te bevorderen, worden de mensen getraind.

Raoul Lith

Friday 10 April
Thursday 09 April
Wednesday 08 April