Geriater Luckham: Stigma dementie stoppen
05 Sep 2019, 04:51
foto
De fakkelloop om de bewustwording over dementie te vergroten is dinsdagavond voor de tweede keer gehouden.


"Het is tijd dat we het stigma op dementie stoppen," zegt Kristine Luckham, voorzitter van de Stichting Alzheimer en overige dementiën in Suriname. "Er leven teveel mensen in het duisternis van dementie. Ze moeten naar het licht komen waar er hulp en ondersteuning is." Ze merkt op dat met de fakkelloop die dinsdagavond is gehouden, zij die mensen de weg willen wijzen.

Alzheimer is de bekendste vorm van dementie, Het is een ziekte die meer aandacht vereist in Suriname. De ziekte uit zich in problemen met onthouden, praten of begrijpen van alledaagse zaken. Snel vergeten en zelfs weglopen van huis zijn geen onbekende verschijnselen. De Stichting Alzheimer en overige Dementiën in Suriname heeft in dit kader een wandelloop georganiseerd met als thema Raising Awareness and Challenging Stigma, die het bewustzijn over Alzheimer moeten vergroten.

Luckham die als geriater veel te maken krijgt met deze groep mensen, zegt dat veel Surinamers niet weten dat dementie kan worden behandeld of dat ze keuzes kunnen maken waardoor ze de kans verkleinen om de ziekte zelf te krijgen. Niet alleen Suriname kampt met het stigma van de hersenziekte dementie. De organisatie Alzheimer Disease International en de PAHO hebben een campagne gelanceerd, waar de nadruk ligt op het verbannen van het stigma door mensen bewust te maken om over deze ziekte te praten. Wereldwijd is de slogan Let’s Talk About Dementia gelanceerd.

Robert Mohamed, onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid, zegt dat elke drie seconden in de wereld iemand dementie ontwikkelt. Als arts merkt hij op dat deze campagne mensen moet stimuleren om over deze ziekte te praten, om de barrières te doorbreken en zich te laten behandelen. Alleen dan kunnen deze mensen een zo lang mogelijk goed leven hebben met Alzheimer. Mohamed schat dat 10% van de 60-plussers in Suriname - zo'n 7.000 personen - aan deze ziekte lijdt. "Dit aantal zal alleen maar groter worden, gezien de stijgende cijfers van mensen met suikerziekte en een hoge bloeddruk die ook tot dementie leiden." Ook jongeren ontkomen niet aan de ziekte.

"Ze weten ook niet dat hoe eerder je deze ziekte onderzoekt, hoe eerder je behandeld wordt en hoe kleiner de impact op je leven is," stelt Luckham. Onderdirecteur Volksgezondheid Mohamed zegt dat het ministerie de ernst van deze ziekte erkent en samen met de organisaties die zich hierover inzetten, verder beleid zal ontwikkelen. Hij informeert dat de eerste stap daartoe is gedaan door het aanstellen van een coördinator Ouderenzorg ”die samen met stakeholders verschillende gebieden de gezondheid van ouderen rakende, zal uitzetten en aanpakken." Verschillende bejaardentehuizen zijn volgens hem al bezig het personeel te trainen in het herkennen van de ziekte en hoe ze professioneel om kunnen gaan met dementerende personen.

De fakkelloop is voor de tweede keer gehouden.
Advertenties