NPS-fractieleider Rusland dient Abdoel van repliek
25 Aug, 14:51
foto
NPS-fractieleider Gregory Rusland. (Beeld: DNA)


NPS-fractieleider Gregory Rusland vindt opmerkingen van Amzad Abdoel, fractievoorzitter van de NDP, laag en gemeen. Hij vindt dat Abdoel het falen van deze regering bij de beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) in de schoenen van de regering-Venetiaan probeert te schuiven. Rusland was toen minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Rusland heeft tijdens een interruptie vrijdag fel uitgehaald naar de fractieleider van de NDP. 

Rusland wijst erop dat tijdens een huishoudelijke vergadering afgesproken was dat de ontwerpwetten die te maken hebben met de beëindiging van de BO zakelijk zouden worden behandeld. De NPS-topper haalt aan dat BHP Billiton in 2008 besloot te stoppen in Suriname. "De BHP Billiton was geïnteresseerd in de Bakhuisreserves, met alle andere mineralen, in concessie te nemen, maar wij wilden harde garanties dat de investeringen ook daadwerkelijk gepleegd zouden worden. Indien niet, wensten wij geen uitverkoop van onze natuurlijke hulpbronnen. De BHP Billiton had toen internationaal ook andere prioriteiten en besloot het bedrijf, de Billiton Maatschappij Suriname te verkopen," legt Rusland uit. 

De Alcoa/Suralco zag heel veel perspectief in de continuïteit van de sector en heeft in juni/juli 2009, de Billiton Maatschappij Suriname, (thans de Alcoa Minerals of Suriname, AMS), overgenomen. Hierdoor was Alcoa ook beter instaat om de sector verder te ontwikkelen door verlaagde kosten die toen vanwege onder andere efficiënter management zouden worden gerealiseerd.

De Alcoa-top kwam volgens Rusland vervolgens in oktober/november 2011 naar Suriname om verdere afspraken te maken voor de vervolgactiviteiten om de productie van bauxiet en aluinaarde ter hand te nemen en het enige waar de regering toen in geïnteresseerd leek, was de overname van de dam. De focus lag dus op het overnemen van de dam van de Suralco/Alcoa. Dat heeft de sector in problemen gebracht, vindt de NPS-fractievoorzitter. 

Ook pogingen van de Suralco/Alcoa om in 2012 met de regering te komen tot oplossingen in de beschikbaarheid van goedkope energie, kwamen niet tot een oplossing, omdat de regering niet de nodige ondersteuning gaf. In 2014 besloot het bedrijf te stoppen met de productie in Suriname. Rusland stelt dat coalitie en oppositie in 2015 bij de behandeling van de energiewetten hebben samengewerkt om in de wet op te nemen dat waterkrachtwerken niet in handen van particulieren terecht zouden komen. Dit was een zorg die zowel coalitie als oppositie deelden. "Daarmee wordt aangetoond dat er enorme belangstelling bestond bij particulieren die mogelijk geïnteresseerd waren de dam in eigen handen te nemen. Daar waren we met zijn allen in De Nationale Assemblee tegen en nu doet men alsof men dat vergeten is," merkt de politicus op. 
Advertenties

Monday 24 February
Sunday 23 February
Saturday 22 February