Partijen wachten nog steeds op verslag CHS
18 Aug, 06:50
foto
Oppositiepartijen waren niet gecharmeerd door de houding van de voorzitter van het Centraal Stembureau, Eugene Merkus. (Foto: Raoul Lith)


“De wens van Biza is om alle kiesgerechtigden te hebben op de dag van de stemming. De bedoeling is om alle structuren op de been te brengen om hiermee te helpen, ook dat mensen worden aangemoedigd om hun persoonsgegevens te controleren,” zegt Putridewi Amatsoemarto, directeur ministerie Binnenlandse Zaken (Biza). Ze heeft gesproken tijdens de tweede informatiebijeenkomst in verband met de voorbereidingen van de verkiezingen van 2020.

Politieke partijen hebben tools gehad om door social media meer mensen te bereiken. Naast de introductie van de “moderne promotie tool” zijn er presentaties geweest van de voorzitters van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) Jennifer van Dijk-Silos en het Centraal Hoofdbureau (CHS) Eugene Merkus. De CHS-voorzitter heeft het niet gemakkelijk gehad na zijn uiteenzetting. Voornamelijk de partijen van de oppositie vonden dat Merkus een loopje met hen nam. Ook van Dijk-Silos heeft van zich laten horen.

“Voor ons als partij was het niets. Je kan geen materiaal presenteren die niet is afgestemd op de laatste wetswijzigingen. Dat was geen presentatie, het was meer een college,” stelt Ganeshkoemar Kandhai van de VHP. Hij zegt dat Merkus stof heeft gepresenteerd dat was bestemd voor nieuwe partijen of een partij die nog nooit heeft meegedaan aan de verkiezingen. "Wij zeggen voor de goede gang van zaken, voor transparantie, voor informatie naar ons als politieke partij is het altijd goed dat we verslag krijgen. Als er een gewoonte is geweest dat politieke partijen zo een verslag ter beschikking wordt gesteld, dan rekenen wij erop dat ook een nieuwe CHS-voorzitter dat aan ons geeft.” 

Ook Hesdy Pigot van de NPS had zijn kanttekeningen over de infosessie. “Wij willen meer de praktische zaken horen. We kregen meer een lecture  voorgeschoteld van het CHS wat ook online te halen is. We willen transparante verkiezingen hebben en dat soort dingen hebben we niet gehoord." De NPS'er vindt dat Van Dijk-Silos als OKB-voorzitter in haar verslag terecht heeft aangegeven wat de pijnpunten zijn bij het CHS. Pigot merkt op dat Biza gauw gaat moeten ingrijpen, want naar zijn gevoel is het geen gezonde situatie voor de verkiezingen.

“Ik was teleurgesteld en een beetje geïrriteerd over de houding van de CHS-voorzitter. Het leek erop alsof hij een loopje met ons nam,” uit Robert Soentik van de Pertjajah Luhur zijn ontevredenheid.  Volgens hem gaat het om een democratisch ingesteld instituut dat het niet kan maken om geen verantwoording af te leggen. “Bij ons gaat het om de resultaten van de stembureaus. Op basis daarvan kunnen we analyseren en nog steeds kunnen we niet aan die informatie komen,” stelt hij. Soentik merkt op dat er data is, maar dat zijn cijfers van de partijen zelf.

Een OKB-voorzitter moet vastberaden, transparant en integer zijn, anders krijg je het vertrouwen niet, en men wantrouwt de organisatie al, zegt Van Dijk-Silos. “Als je als supervisor dan ook geen vertrouwen hebt, dan krijg je echt wilde toestanden. We blijven open en transparant, als men het nou leuk vindt of niet, we blijven strak, de wet is daar. Je moet heel goed erop letten dat je alles conform de wet doet.” De OKB-voorzitter verwacht dat de komende verkiezingen vrij harde verkiezingen zullen zijn. “Het is voor de oppositie alles of niets en de regerende partij wil natuurlijk weer winnen.”  Ze benadrukt dat je transparant moet zijn wanneer je verkiezingen organiseert om de felheid te verzwakken. Het gaat namelijk om belangen van groeperingen en in Suriname zelfs van etnische groepen, legt ze uit.

Raoul Lith
Advertenties

Monday 24 February
Sunday 23 February
Saturday 22 February