Herkeuring voertuigen wordt na tien jaar gedigitaliseerd
12 Aug, 20:48
foto
Twee jaar geleden kwam een tankwagen die brandstof vervoerde tegen een ander voertuig aan op de Wijdenboschbrug. Blijkbaar hadden de remmen van de tankwagen het begeven. De tankwagen kantelde en ontstond er een kettingbotsing waarbij meer dan tien voertuigen bij betrokken waren. (Foto: René Gompers)


Herkeuren van een voertuig biedt geen garantie dat de bezitter een jaar lang met die auto mee kan zonder het te onderhouden. "Het is een momentopname, een technisch verhaal," zegt Wilgo Bilkerdijk die aan de wieg heeft gestaan van de Stichting Herkeuringen Motorrij- en Voertuigen in Suriname (SHMS). Hij stelt dat nu het herkeuren van motorrij- en voertuigen na tien jaar digitaal zal plaatsvinden.

Bilkerdijk die er al vanaf het begin van de SHMS bij is, zegt dat na tien jaar de bewustwording van het onderhouden van voertuigen beter op gang is gekomen bij de burgerij. Hij vindt dat personenauto's redelijk worden onderhouden, in tegenstelling tot de zware voertuigen. De functionaris verwijst daarbij naar de vele ongevallen op de Wijdenboschbrug waarbij zware voertuigen waren betrokken. "Er zijn genoeg gevallen gerapporteerd waaruit blijkt dat ze een gevaar vormen." Niet alleen hier maar ook in Europa zijn zware voertuigen een probleem. "Zware voertuigen kunnen lang mee, maar als die slecht worden onderhouden, betekent dat een gevaar." Bilkerdijk vindt dat de bewustwording dat het onderhoud van voertuigen zeer belangrijk is, beter op gang moet worden gebracht. "De burger moet weten waarom hij een voertuig ter herkeuring aanbiedt."

Eenduidigheid van wet- en regelgeving op dit gebied is noodzakelijk. De overheid kan het niet overlaten aan elke willekeurige automonteur om te bepalen of een auto goed genoeg is voor de weg of niet. SHSM-voorzitter Mike Naarden zegt dat met het digitaliseren van het herkeuringsproces, de stichting vanuit haar controlekamer toezicht zal hebben op alle aanmeldingen van de herkeuring van motorrij- en voertuigen bij alle keuringsinstanties in het land. Bij beschikking is vastgesteld dat alle keuringsinstanties over een camera moeten beschikken. Bij twee keuringsinstanties in er al proef gedraaid.

Bij het digitaal systeem zal bij elke aanmelding van een voertuig automatisch een 'flit shot' worden gemaakt, laat de stichting via het Nationaal Informatie Instituut weten. De stichting kan daarom in de controlekamer zien dat een voertuig werkelijk is aangemeld. Het kentekennummer wordt zichtbaar en er komt andere informatie over het voertuig vrij. Wordt de benodigde informatie niet waargenomen via het digitaal systeem, dan kan er geen sprake zijn van herkeuring.

Alle eerste technische informatie van voertuigen die zitten bij de afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname, worden aan het systeem gekoppeld, waardoor de informatie 'flexibeler' wordt. Naarden stelt dat er extra aandacht wordt besteed aan de juiste uitrusting van de keuringsinstanties. Voertuigen moeten worden gekeurd op een 'platenbank' of 'rollerbank'. De SHMS heeft landelijk alle rembanken opnieuw gecheckt en heeft de juiste waarden in het systeem van de stichting geplaatst. Dus kan het volgens Naarden "niet fout gaan." Een datum waarop de digitalisering daadwerkelijk ingaat, is niet gegeven.