OAS-Commissie neemt 8 decemberzaak in behandeling
20 Jul 2019, 00:58
foto


De Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens (IACHR) van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft de klacht van de nabestaanden van de op 8 december 1982 in het Fort Zeelandia vermoorde 15 mannen op 26 juni in behandeling genomen. De Commissie heeft aan de regering van de Republiek Suriname gevraagd, te antwoorden op het klaagschrift van de nabestaanden. De regering heeft 90 dagen, dus tot 26 september 2019, de tijd om te reageren. In deze zaak worden de nabestaanden vertegenwoordigd door de advocaat, mr. dr. Gaetano Best.

Desgevraagd bevestigt advocaat Best dat hij inderdaad van de Commissie het bericht heeft ontvangen dat de regering in de gelegenheid is gesteld om te antwoorden op de klacht. De zaak is ingediend in 2014 en wordt nu eindelijk in behandeling genomen. Best benadrukt “dat hiermee nog niet vaststaat dat de nabestaanden ontvankelijk zijn verklaard in hun klacht. Na het antwoord van de regering zal de Commissie daarover beslissen. Indien de nabestaanden ontvankelijk worden verklaard, zal de klacht inhoudelijk behandeld worden door de Commissie.

“De commissie zal na afloop van de inhoudelijke behandeling een uitspraak doen over het verzoek van de nabestaanden, om de Staat Suriname te veroordelen om de Amnestiewet 2012 in te trekken, de 8 december verdachten te berechten en bestraffen, alsmede de nabestaande te compenseren”, aldus de jurist.

Op de vraag van Starnieuws of het nu plotseling in behandeling nemen van de Wet op het Constitutioneel Hof in DNA, verband houdt met de behandeling van de 8 december klacht door de Commissie van de OAS, antwoord Best “daar niet zeker van te zijn, maar hij sluit dat niet uit”. “Overigens vermag ik niet in te zien hoe door de instelling van het Constitutioneel Hof, welke instantie geen rechterlijk orgaan is, de verdere berechting van de verdachten en de tenuitvoerlegging van een veroordelend vonnis kan worden gestuit”, stelt Best.
Advertenties

Wednesday 02 December
Tuesday 01 December
Monday 30 November