Rasoelbaks: Overleg is een magisch woord
15 Jul, 21:23
foto
De waarnemende president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks (l), heeft het Management Team Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname op bezoek.


 “Zorgt u voor genoeg overleg. Voordat u begint, als u al bezig bent, voordat u klaar bent, … steeds overleggen.” Zo luidt het eerste advies van de waarnemende president van het Hof van Justitie (HvJ), Iwan Rasoelbaks, aan het Management Team (MT) Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname. Het MT heeft aan de Rechterlijke Macht raad gevraagd bij het concipiëren van wetsvoorstellen voor het oplossen van de grondenrechtenvraagstukken. Een delegatie van het MT was afgelopen vrijdag in verband hiermee op bezoek bij het HvJ.

De delegatie van het MT werd geleid door Anna Marie Lachman-Johannis van het secretariaat. Ze heeft tijdens het onderhoud de stand van zaken aan Rasoelbaks voorgehouden en uit de doeken gedaan wat er nog moet worden gedaan. Rasoelbaks zal de komende tijd de documenten, die door het MT zijn aangeboden, bestuderen en nagaan hoe hij de beschikbare deskundigheid van de Rechtelijke Macht kan inzetten. Hij heeft het MT aangemoedigd om de missie te voltooien en een beroep te doen op specifieke lokale en buitenlandse deskundigheid.

Het MT is op 30 november 2018 ingesteld door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO). Het MT is belast met de uitvoering van het Stappenplan ter realisering van de wettelijke erkenning van de grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname. Het werk van het MT wordt ondersteund door een Secretariaat en drie technische commissies, die ook op 30 november zijn ingesteld, namelijk de Commissie Wetgeving, de Commissie Demarcatie en de Commissie Bewustwording, meldt de voorlichting van RO, via het Nationaal Informatie Instituut.

Saturday 25 January
Friday 24 January
Thursday 23 January