Column: Politieke Borrelpraat 568
14 Jul, 22:38
foto


“De hitte stijgt, we moeten de komende maanden rekening houden met hittegolven.”
“Maar allerlei figuren binnen onze samenleving gaan gewoon door met verhit met elkaar te bakkeleien. En pas als je in actie komt of dreigt de boel lam te leggen, wordt snel-snel gezegd: ‘Papa Bigi Basi wil met jullie praten’ en dan wordt de actie opgeheven of afgeblazen. Un’ lob’a dyugu dyugu.”
“Misschien is dat onze manier om het land vooruit te brengen, eerst kibbelen en dreigen en dan praten met De Grote Mediator, de Vader des Vaderlands. Mooie propaganda vooral met de zeventiende Algemene en Vrije Verkiezingen in zicht.”
“De eerste was toch op 30 mei 1949 en er schijnt sindsdien niet veel aan de aard van het beestje te zijn veranderd.”
“Daar zeg je wat. In een artikel op Sterrennieuws over omkoping middels voedselpakketten las ik pas op het eind de beste waarheid over de eigenlijke oorzaak waarom wij als volk bij elke verkiezing steeds weer in min of meer dezelfde politieke valkuil belanden.”
“Ik zeg: in feite komt dat door de haastige invoering van het Algemeen Kiesrecht in 1948.”
“Meester, neem me niet kwalijk, maar wat is dat voor nonsens wat u daar stelt?”
“Het is geen nonsens, jongere zuiplapvriend in ons midden! Dat krijg je als je een grote groep mensen iets geeft waar ze nog niet rijp voor waren. En sinds toen wisten allerlei slimme geschoolde jongemannen precies hoe ze deze grote massa nieuwe kiezers met goedkope dorpspolitiek en geschreeuw op etnisch-religieuze basis in hun greep konden krijgen en houden.”
“En hoe zij deze mensen tegen elkaar opzetten om daaruit stemmenwinst te halen om na de verkiezingen doodleuk met elkaar te gaan samenwerken en onze grondstoffen aan buitenlandse machten te verpatsen voor een zak met zilverlingen.” 
“Maar meester, moesten wij dan maar met dat elitaire censuskiesrecht blijven, waarbij er maar 3% van de stemgerechtigden naar de stembus kon gaan om de leden van de Koloniale Staten te kiezen?”
“Zeker niet, want toen speelden zich ook zulke haritrusu-tonelen af, met felle speeches in de Koloniale Staten en heftige artikelen in de kranten, maar wel op redelijk hoog niveau en met veel minder platvloerse scheldkanonnades.”  
“Maar hoe moesten we dan naar het algemeen kiesrecht toe gaan?”
“Ten eerste om voorafgaand aan het Algemeen Kiesrecht aanstaande kiezers massaal te scholen tot en met minstens ulo van toen. Daarna kon je het als overheid wagen om het Algemeen Kiesrecht in te voeren.” 
“Maar door de snelle invoering van het Algemeen Kiesrecht in 1948 konden deze zaken niet of nauwelijks voorbereid worden.”
“Vandaar dat de politieke partijen die toen bij bosjes werden opgericht, zich richtten op die minder geschoolde en daardoor gemakkelijk te beïnvloeden massa, die tot vandaag de dag minder vriendelijk ook wel ‘het stemvee’ wordt genoemd.”
“Maar dan moeten vooral de jonge partijen duidelijk eisen dat de scholingskansen voor jongeren verbeterd worden en dat het Jeugdparlement vernieuwd en uitgebreid wordt, en meer een gecertificeerd studie- en politiek trainingscentrum wordt, waar jongeren als beroepspolitici op minstens hbo-niveau veelzijdig worden gevormd.”
“En dat politieke partijen uit deze jeugd parlementariërs hun kandidaten voor DNA kiezen, wat al in het recente verleden is gebeurd.”
“Ja, helemaal goed. Dan krijg je hopelijk DNA-leden die ontwerpwetten kunnen doornemen, corrigeren en kunnen aanvullen in ons belang, in plaats van die ja-knikkende schreeuwers.” 
“Klopt! Heel goed, meester.  
“Maar u zei dat in dat artikel op Sterrennieuws over die omkoping middels voedselpakketten, alleen de laatste regels voor u van belang zijn. Wat voor geweldigs staat daar?”
“Ga het toch zelf lezen. Jullie generatie is leesgemakzuchtig, daarom blijven jullie aan de oppervlakte drijven. Die Harapaal schrijft terecht dat: 1) de kiezer stemt niet op basis van ideologie, programma, enz.”
“Klopt.”
“Dan stelt hij: 2) de kiezer denkt en stemt etnisch, traditioneel en emotioneel.”
“Klopt ook helemaal, maar dan wel liever ‘een grote groep keizers’ in plaats van ‘de kiezer’, want dit geldt echt niet voor alle kiezers.”
“Als derde stelt die artikelenschrijver: ‘de kiezer stemt op leiders die populistisch overkomen.”
“Dat is ook waar, maar dat is een wereldwijd verschijnsel. Kijk maar wat de Franse ambassadeur in ons land op de receptie ter gelegenheid van de 14e juli zei over de wereldwijde opmars van politiek populisme en de inkrimping van de democratie.”
“Inderdaad. En als vierde stelt die Harapaal een zeer belangrijk ding, namelijk: ‘de doorsnee-kiezer en de politici letten meer op hun eigen belang en niet op het algemeen belang.” 
“Honderd procent eens met die schrijver hoewel hij het weer generaliserend stelt. Maar ook dat is een kwestie van een betere scholing van kiezers en politici. Hoe meer scholing, hoe meer je dat grotere plaatje leert zien. En hoe minder scholing, hoe meer je in dat kleinschalige en kleinzielige dorpsniveau blijft steken.”
“Maar meester, hoe wil de schrijver deze, volgens u, steengoede constateringen de wereld uithelpen?”
“Helaas, zijn oplossing was heel kort: Hij stelt: ‘het is tijd voor bewustwording en verandering.’ Klaar. Neks meer.”
“Tja, aan alleen die constatering dat er verandering en bewustwording moet komen, hebben we niet veel. Ik dacht: nu gaat hij ons vertellen met welk bruikbaar stappenplan we deze constateringen gaan uitbannen.” 
“Dat moeten we dus maar zelf uitvissen.”
“Ik zeg: begin dat monster met z’n strijkstokclub daar te Leonsberg in 2020 weg te stemmen.”
“Ja, mooi, maar met dezelfde kiezersmentaliteit krijg je dan gewoon een nieuw monster met een nieuw strijkstokorkest op een andere locatie. Hetzelfde toneelstuk alleen met andere spelers.”
“Maar meester, zo geeft u onze nieuwe politieke partijen geen hoop.”
“Geen valse hoop, mijn jonge vriend. Wel punten, zoals het uitbouwen van dat  Jeugdparlement, waar jullie over tien jaren de vruchten van gaan beginnen te plukken.”
“Zo lang! Ik wil nu al, in 2020 de vruchten plukken.”
“Dan wil jij van een tien maanden geleden ontkiemde golet manja al over tien maanden de vruchten plukken? Hou toch op! Ga dat boompje liever verzorgen, bemesten, stutten en van parasieten ontdoen, dan zal je misschien eerder dan over tien jaren genieten van die eerste oogst. Kijk wat 70 jaar Algemeen Kiesrecht ons heeft opgeleverd: een financieel en moreel ontredderde ex-kolonie.”
“Ik zie het niet zo negatief. Wel moeten we gaan leren dat we niet meer moeten uitgeven dan we verdienen.” 
“Helemaal waar, daar drink ik op. Proost.”

Rappa

Tuesday 07 July
Monday 06 July
Sunday 05 July