Voorlopig slagingspercentage VWO bijna 70%
11 Jul, 00:02
foto
De voorlopige resultaten van het VWO-eindexamen. (Tabel: Min. OW&C)


Uit de voorlopige resultaten van 1.187 deelnemers aan het VWO-eindexamen blijkt dat 827 leerlingen (69,7%) direct zijn geslaagd. Bij deze resultaten is het aantal deelnemers van de Scholengemeenschap Nickerie (SGN) niet bijgeteld. Die leerlingen en die van het Avond Havo krijgen vandaag hun uitslag te horen.

Aan het eindexamen Havo hebben 873 leerlingen deelgenomen. Hiervan zijn 452 (51,7%) direct geslaagd. Voor 274 kandidaten (31,3%) is er nog een kans om te slagen. Landelijk met uitzondering van het Avond Havo en SGN, zijn er 142 (16,2%) Havo-examenkandidaten afgewezen. Voor het Havo-examen hebben 5 leerlingen inhaal.

Voor het VWO-eindexamen zijn 182 kandidaten (15,3%) afgewezen, terwijl 169 (14,2%) herkansingen hebben. Zes leerlingen hebben inhaalexamen.

Het slagingspercentage van de voorlopige resultaten voor het VWO-eindexamen ligt, zonder herexamen, al hoger dan van het vorige schooljaar met 65%. In de afgelopen drie jaren is er een stijgende trend bij het VWO-eindexamen te bemerken. Zonder herexamen heeft het Arthur A. Hoogendoorn Atheneum (AAHA) dit jaar ook het hoogste percentage direct geslaagden met 87,3%; van de 63 kandidaten zijn 55 direct geslaagd. Vijf leerlingen hebben herexamen. Vorig jaar bedroeg het percentage zonder herexamen 91%. Al drie achtereenvolgende jaren scoort het AAHA het hoogste slagingspercentage.

De Scholengemeenschap Sanatan Dharm (SGS) volgt met 83,6% direct geslaagden. Van de 61 kandidaten zijn 51 direct geslaagd, vier zijn afgewezen, vijf hebben herkansing en één heeft inhaal. Het Mr. J.C. de Miranda Lyceum volgt met 75,2% direct geslaagden (218) met 28 herexamen-kandidaten.

Vorig jaar scoorde de Scholengemeenschap Nickerie goed met 90% direct geslaagden. De cijfers van de SGN voor dit schooljaar worden vandaag bekendgemaakt.


Bij de Havo eindexamenresultaten is er een stijging te zien. De afgelopen twee jaren was het slagingspercentage 44% zonder herexamen. Dit jaar ligt het slagingspercentage al op 51,7% zonder het Avond Havo. De verwachting is dat het landelijk slagingspercentage voor zowel het VWO als het HAVO hoger zal eindigen na het herexamen.

Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May
Saturday 23 May