Financiën geeft cijfers eerste kwartaal vrij
08 Jul, 10:36
foto


In het eerste kwartaal 2019 is circa SRD 1.405 miljoen aan belasting- en niet-belastinginkomsten ontvangen. De leningen en andere financiering (trekkingen) daarbij opgeteld bezorgden de overheid SRD 1755 miljoen aan middelen om haar uitgaven mee te verrichten. Het grootste deel van de uitgaven is gegaan naar subsidies en transfers, en wel SRD 759 miljoen. De tweede bestedingscategorie zijn lonen en salarissen, voor SRD 678 miljoen, waarin ook de loonsverhoging met terugwerkende kracht behoorde. Als derde zijn het de kapitaalsuitgaven, SRD 378 miljoen. Aan aflossingen en rentebetalingen is er SRD 298 miljoen betaald, terwijl goederen en diensten SRD 232 miljoen behelsden.

Het ministerie van Financiën heeft de realisatie van de overheidsinkomsten en uitgaven over het eerste kwartaal gerapporteerd aan De Nationale Assemblee. De cijfers zijn inmiddels ook gepubliceerd op de overheidswebsite. Het ministerie zegt hiermee de procedures te volgen die hij in maart 2016 is begonnen en onderdeel zijn van het beleid om steeds transparanter en nauwkeuriger het overheidshandelen aan toetsingsorganen en het breder publiek te brengen.

De vaststelling van de cijfers gebeurt met inachtneming van internationale standaarden, zoals die beschreven in de Government Finance Statistics Manual van het Internationaal Monetair Fonds. De comptabele standaarden verwoord in de Compatbiliteitswet worden ook toegepast. Tenslotte is Suriname onderdeel van het Extractive Industries Transparency Initiative en levert in dit kader gegevens over de mijnbouwsector. Recentelijk is het eerste Suriname mijnbouw transparantie rapport gepubliceerd en afgegeven bij het internationale secretariaat.

Belangrijk is ook de voorspelbaarheid van de publicatie van de overheidsfinanciën cijfers. Hiertoe heeft het ministerie nu een Advance Release Calendar bekendgemaakt. Datagebruikers weten immers graag van tevoren welke statistieken ze kunnen verwachten en wanneer. Deze informatie kan eenieder betrekken, deelt Financiën mee. 
pdf-icon.gif Sme._GFS_tbls_PUB_en_Jan-Mar_2019_5Jul19_.pdf     pdf-icon.gif Sme._OFS_tbln__PUB_nl_jan-mrt_2019_5jul19_.pdf                
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May
Saturday 23 May