Karta-Bink: DNA-voorzitter is de kluts totaal kwijt
04 Jul 2019, 02:16
foto
Assembleelid Ingrid Karta-Bink


Assembleelid Ingrid Karta-Bink van Pertjajah Luhur (PL) zegt dat Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons de kluts totaal kwijt is. Zij heeft namelijk toegestaan dat William Waidoe namens de PL-fractie heeft gesproken in het parlement. Waidoe maakt echter deel uit van de NDP-fractie.

“Dat is een van de grootste blunders in het parlement. Simons is de eerste DNA-functionaris die erop moet toezien dat alle fracties beschermd en gerespecteerd worden. Zij heeft twee maanden geleden een schrijven van de PL ontvangen, waarin duidelijk is aangegeven wie zitting hebben in de PL-fractie. Dan moet ze nu niet doen alsof ze dat is vergeten”, zegt een furieuze Karta-Bink. 

Karta-Bink is waarnemend fractieleider
In een schrijven van 17 mei 2019 aan Simons heeft PL-fractievoorzitter Paul Somohardjo meegedeeld dat ingevolge artikel 11 van het 'Reglement van Orde voor De Nationale Assemblee' (S.B. 1990 no.93) de samenstelling van het bestuur van de fractie van de politieke partij “Pertjajah Luhur” is gewijzigd. Het lid Ingrid Karta-Bink in de fractie van “Pertjajah Luhur” is de waarnemend fractievoorzitter per heden, de dagtekening vrijdag 17 mei 2019. In extenso ziet de samenstelling van het bestuur er als volgt uit: Paul Somohardjo, voorzitter fractie “Pertjajah Luhur” en Ingrid Karta-Bink, waarnemend fractievoorzitter. “Vervolgens delen wij u eveneens mede, dat de vaste commissies waarin de PL zitting heeft, de PL-vertegenwoordigers uitsluitend bestaan uit de leden S.P. Somohardjo en I. Karta-Bink. U te hebben geïnformeerd, zien wij de nodige formele afhandeling tegemoet”, staat in de brief die de PL ruim twee maanden terug aan de parlementsleiding heeft doen toekomen.

Praten namens een andere fractie onacceptabel
Volgens Karta-Bink is tijdens een huishoudelijke vergadering het schrijven besproken. Daarbij is Waidoe teruggehaald uit alle commissies waarin hij zitting had en zijn deze posities opnieuw toegewezen, met name onder de oppositie. “Als voorzitter van het parlement moet je erop toezien dat niemand anders dan degenen die zijn opgenomen als fractieleden namens de desbetreffende fractie mogen praten. Als parlementsvoorzitter geeft Simons een fractielid de beurt. Het kan nooit en te nimmer zo zijn dat Waidoe zegt dat hij van de PL-fractie is en dat dit de hamer van de voorzitter is gepasseerd. Als DNA-voorzitter mocht ze dat nooit hebben toegestaan. Dit is onacceptabel”, stelt Karta-Bink. Over het feit dat Waidoe heeft gesteld namens de PL-fractie het woord te voeren, terwijl hij onlangs formeel is toegetreden tot de NDP, is Karta-Bink kort: “Waidoe is een nep-PL-er die namens de PL-fractie in het parlement heeft willen praten.” 

Karta-Bink had ook tijdens de openbare vergadering dinsdag geprotesteerd. Simons stelde dat deze kwestie in de huishoudelijke vergadering besproken moest worden. 

Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October