Elias betreurt standpunt VMS over Wanica Ziekenhuis
19 Jun 2019, 00:00
foto
Vijftig Cubaanse artsen zijn aangetrokken voor de Medische Zending en de Regionale Gezondheidsdienst. De artsen zullen ongeveer drie jaar in Suriname verblijven.


In Wanica Ziekenhuis, dat begin volgend jaar wordt geopend, zullen naast Cubaanse artsen, ook Chinese en Nederlandse medici hun diensten verlenen. Minister Antoine Elias zegt aan Starnieuws dat Surinaamse artsen en medisch personeel niet uitgesloten worden. Aangezien er niet voldoende deskundigen zijn, wordt er gekeken naar specialisten buiten de grenzen. De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft geweigerd invulling te geven aan een vertegenwoordiging in de raad van bestuur van Regionaal Ziekenhuis Wanica. De bewindsman betreurt het standpunt van de VMS om geen vertegenwoordiger voor te dragen. 

Elias heeft intussen heel kort gereageerd op een lijvige brief van de VMS. Hij deelt mee dat Volksgezondheid altijd Surinaamse medici zal prefereren boven buitenlandse. Indien er in de toekomst Surinaamse medici en para medici beschikbaar zijn, zullen de buitenlandse teruggetrokken worden. De bewindsman merkt op dat er een tekort is aan artsen. Om invulling te geven aan artsen in districten en het binnenland zijn vijftig Cubaanse artsen aangetrokken. Zij zijn intussen aangekomen in het land en zullen een inburgeringscursus krijgen. 

De VMS zegt geen tegenstander te zijn van een ziekenhuis in Wanica, maar een vestiging aldaar zou zijn grondslag moeten vinden in een goed gefundeerde planning waarbij zowel de patiëntenpopulatie als een correcte verdeling van de zorg, rekening houdend met de consequenties voor bestaande ziekenhuizen. Benadrukt wordt dat bestaande ziekenhuizen nauwelijks draaiende kunnen worden gehouden wegens gebrek aan financiële middelen en dat tegen het eind van elke maand elk ziekenhuis weer moet bedelen om geld en moet zien de eindjes aan elkaar te knopen. Hoe zal het Wanica Ziekenhuis worden onderhouden, vraagt de VMS zich af. 

Met de ingebruikname van een ziekenhuis in Wanica zal er een wezenlijk deel van de patiëntenpopulatie verplaatst worden naar dat ziekenhuis, wat betekent dat de bezettingsgraad van de ziekenhuisbedden in Paramaribo zal afnemen. Dit zal de ziekenhuizen nog verder in de financiële problemen brengen. Er is geen planning voor een gezonde spreiding die niet ten koste gaat van het voortbestaan van andere ziekenhuizen of voor het geven van een andere bestemming in de zorgsector aan bijvoorbeeld een van de bestaande ziekenhuizen. Geen calculaties waarop de planning dient te zijn afgestemd, geen afstemming met de overige ziekenhuizen of dit haalbaar is of hen nog verder in de gevarenzone zal brengen, niets van dien.

De VMS geeft aan dat het gehele systeem van de medische opleiding in Cuba sterk verschilt van dat van Suriname. De gemiddelde Cubaanse arts is als ‘exportproduct’ volgens Cubaanse maatstaven gereed gemaakt. De basisopleiding is vanwege de grote verschillen per universiteitsstad in Cuba veelal niet toereikend, redenen waarom de in Cuba opgeleide Surinaamse basisartsen ook eerst in Suriname via HISURI 1-2 jaar verder opgeleid worden, een extra fase. Hiervan is Volksgezondheid niet alleen goed op de hoogte is, maar zelfs nauw bij betrokken, benadrukt de VMS. De opleiding van artsen en specialisten in Cuba is te beperkt volgens de VMS. Diverse argumenten worden aangevoerd waarom de VMS niet kan participeren in de raad van bestuur van het Wanica Ziekenhuis. 

Minister Elias gaat inhoudelijk niet in op de felle en scherpe brief van de VMS. Hij zegt dat het de regering menens is om op verschillende plekken in het land ziekenhuizen neer te zetten. Zo is ook Marwina Ziekenhuis in Albina opgezet. Binnenkort zal de eerste steenlegging plaatsvinden van het ziekenhuis te Atjoni. Het Wanica Ziekenhuis is op schema. Vooruitlopend op de oplevering van het gebouw worden er voorbereidingen getroffen voor de bemensing van het ziekenhuis. De show gaat door, met of zonder de VMS, stelt de bewindsman. 
Advertenties

Saturday 28 January
Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January