Minister Akiemboto voor integrale wijziging Mijnbouwwet
15 Jun 2019, 15:17
foto
Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen heeft de sectie Mijnbouw van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven ontvangen. De aanpassing van de Mijnbouwwet is aangekondigd door de bewindsman. (Foto: NH)


Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen wil de Mijnbouwwet integraal herzien. Om slagvaardig te werk te gaan heeft hij deskundige commissie samengesteld die zich in de komende periode zal buigen over de totstandkoming van de vernieuwde wet. Dit heeft de bewindsman voorgelegd aan vertegenwoordigers van de sectie Mijnbouw van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). De minister wil het wiel niet opnieuw uitvinden, maar zal gebruik maken van de bestaande wet, regelgeving en structuren die goed werken in andere landen en deze aanpassen naar de Surinaamse omstandigheden. 

Albert Ramdin, senior director van New Mont Suriname, is ingenomen met deze insteek vanuit de minister en sprak zijn waardering hiervoor uit. “Als minister van Natuurlijke Hulpbronnen is een van mijn taken om het investeringsklimaat van Suriname te optimaliseren. Het hebben van een Standard Mineral Agreement is daarom geen optie, maar een absolute must”, stelt Akiemboto. Bij de integrale herziening van de mijnbouw wetgeving is het goed om de plaats van de klein- en middenschalige mijnbouw mee te nemen, zodat ook deze op een geordende wijze uitgeoefend wordt. De herziene wet moet zodanig worden voorbereid dat de koppeling met onder andere de nieuwe milieuwet, het grondenrechten en de investeringswet gemaakt kan worden, stelt de bewindsman. 

“We kunnen leren na evaluatie van het Roma East protocol en concluderen dat naast onze mijnbouwsector, ook onze toeristensector geen voordeel haalt uit het voortzetten van de huidige werkwijze”, merkte Michiel Raavenberg, vertegenwoordiger van Rosebel Gold Mines op. Akiemboto gaf aan dat het land niet alleen de verantwoordelijkheid heeft om de economie te ontwikkelen, maar ook om te blijven zoeken naar mogelijkheden om duurzame en milieu verantwoorde mijnbouw werkzaamheden uit te voeren, rekening houdend met de natuur en met de toekomst van generaties die na ons volgen. Behalve aan de goudsector zal er ook de nodige aandacht geschonken worden aan een andere natuurlijke hulpbronnen, zoals diamanten en andere mineralen. 

Raavenberg merkte op dat De Nationale Assemblee het Kimberley Process reeds goedgekeurd heeft. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zal vervolg geven aan dit proces door zijn questionnaire in te dienen bij Buitenlandse Zaken. Vanuit de directeur van de VSB, Steven Mac Andrew, werd dank uitgesproken over de visie van minister Akiemboto. De behoefte aan constructieve en periodieke dialogen tussen het bedrijfsleven en de overheid is groot, maar zeker ook noodzakelijk om de gezamenlijke visie gestalte te geven. Mac Andrew heeft er vertrouwen in dat met de huidige ingeslagen weg het bedrijfsleven aangemoedigd is om zijn volle ondersteuning te bieden aan het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Akiemboto dankt de delegatie voor het toegezegde vertrouwen en ondersteuning en benadrukt dat dit belangrijk is, omdat er veel gedaan moet worden binnen een kort tijdsbestek. De minister zal ook de overige stakeholders op een ander moment uitnodigen voor een nadere kennismaking.
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January