Parmessar in Nickerie: Totale evaluatie visvergunningenbeleid
11 Jun 2019, 00:54
foto
Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visser had een constructief gesprek met de visserijsector in Nickerie. Het overleg zal elke twee maanden worden gevoerd. (Foto: LVV/NII)


Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in Nickerie uitgelegd dat de visserijsector even belangrijk is voor hem als rijst. Hij wil zeker één keer in twee maanden overleg met de sector. Parmessar heeft zijn zorgpunten, zoals het hebben van meerdere boten op een vergunning, overbevissing en het wegdragen van de vis door Surinamers en buitenlanders, geuit. De minister heeft meegedeeld dat over het vergunningenbeleid een totale evaluatie en inventarisatie komt, waardoor er voor 2020 geen nieuwe aanvragen zullen worden geaccepteerd.

In een open gesprek met de sector heeft Parmessar meegedeeld dat het nodig was om na Paramaribo en Commewijne ook met de vissers in Nickerie van gedachten te wisselen over het beleid van het ministerie, de problemen waarmee de sector kampt en gelijk te kijken hoe een oplossing te vinden. Voor het goed en duurzaam functioneren van de visserijsector is het volgens LVV-directeur Deepak Jairam belangrijk dat de bestaande regels strikt worden nageleefd.

Namens de sector heeft de voorzitter van de coöperatie van Nickeriaanse vissers, Abas Noredjo, verschillende probleempunten aan de bewindsman voorgelegd:
Het instellen van een beheersorgaan voor het Bigipan gebied voor betere controle.
Het gebrek van ijs- en koelfaciliteiten voor visverkopers op de markt van Nickerie.
De veiligheid van de vissers op de binnen en buiten wateren.
De uitgifte van de visvergunningen voor het jaar 2019
De aanmeer faciliteiten te zeedijk en
De bestemming van het mini visserij centrum Nickerie.

Minister Parmessar zal op korte termijn met zijn collega van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer besprekingen voeren over een beheersorgaan voor Bigipan waarin de visserijsector zeker vertegenwoordigd zal zijn. Met het aantrekken en opleiden van de visserijcontroleurs en de op korte termijn verplichte vessel monitoring systems op alle SK en andere vissersboten, hoopt de bewindsman de controle op de wateren op te voeren. Hij riep ook de sector op ongeoorloofde handelingen te rapporteren, meldt LVV via het Nationaal Informatie Instituut. 

Verder moedigde Parmessar de sector aan zelf plannen te schrijven voor de opzet van een ijsunit waarbij middelen kunnen worden aangevraagd bij de Nationale Ontwikkelingsbank. Over het mini visserij centrum is de LVV-minister van mening dat het ministerie de afgelopen jaren tekort is geschoten in de controle op het beheer van de aan de organisaties toevertrouwde faciliteiten. Parmessar zegt te streven naar een efficiëntere afhandeling bij vernieuwing van bestaande visvergunningen.