Gopex, eerste bedrijf in Saramacca met hygiëne certificaat
15 Apr 2011, 20:00
foto
V.l.n.r. Hoofd afdeling Groenteonderzoek Grace Delprado, waarnemend LVV-directeur Gerrit Breinburg, Bhiesnoe Gopal, districtscommissaris Roline Samsoedin en Ton Kolk van het certificeringsbedrijf. (Foto: LVV)


Gopex International NV is het eerste bedrijf in het district Saramacca dat een hygiëne standaard certificaat heeft behaald. De directeur van het bedrijf, Bhiesnoe Gopal, ontving zijn certificaat op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het bedrijf is gecertificeerd vanaf het bewerkingsproces tot het gekoeld opslaan en de transport van de exportlading van groenten en fruit. Met het certificeringsproces is ruim 100.000 US dollar gemoeid. Lead audit Ton Kolk van het certificeringsbedrijf Det Norske Veritas overhandigde het waardevolle document aan de ondernemer. Dit meldt de LVV voorlichting.

Gopex heeft een aanplant van 50 hectare op Calcutta. Het bedrijf handelt voornamelijk in boulanger, peper, oker, sopropo, antroewa en kouseband. Dit zijn producten die zich goed lenen voor het verwerkingsproces dat ze ondergaan. Gopex verkoopt ook op de lokale markt. Op dit moment is het voor het bedrijf gunstiger om de producten hier af te zetten, want de prijzen zijn nu goed. De groenteprijzen zijn nu hoog door de afgelopen regens en daarna ineens de droge periode.

Grace Delprado, hoofd van de afdeling Groente onderzoek van LVV, prijst Gopal voor zijn inzet en de vasthoudendheid om deze mijlpaal te bereiken. Deze afdeling is vanaf 2006 nauw betrokken geweest bij het proces. Ook Kolk die de inspecties heeft gedaan om te komen tot het certificaat, raakt niet uitgesproken over de doorzetting en volhardendheid van Gopal.

Waarnemend directeur LVV, Gerrit Breinburg, heeft namens het ministerie alle medewerking toegezegd aan het bedrijf. Voor het departement is het ook verheugend dat landbouwers zelf initiatieven ontplooien en hun grenzen daarmee verleggen. Breinburg heeft het beleid van het ministerie om voedselzekerheid en voedselveiligheid te garanderen nogmaals benadrukt.

Gopal is de derde generatie landbouwers en zegt trots dat zijn grootvader, Jadoenath Gopal, in 1957 de gouden medaille voor de beste landbouwer kreeg van koningin Beatrix. Die medaille is nog steeds in het bezit van de familie. Wekelijks exporteert Gopal twee tot drie keer groenten naar Nederland. Hij wil nu ook de Caribische markt betreden. Edmund Rozenblad, waarnemend onderdirecteur Landbouw Onderzoek, Afzet en Verwerking zegt dat het echte werk nu pas begint. Het verwerven van het certificaat is belangrijk, maar het naleven en behouden van de veiligheidsstandaarden moeten in de dagelijkse praktijk waargemaakt worden.

Districtscommissaris Roline Samsoedin van Saramacca spreekt van een uniek moment. “Wij weten dat dit succes niet van een leien dakje is gegaan, aangezien het voedselveiligheidssysteem zeer hoge normen hanteert. Dit is de bekroning van de noeste arbeid die is verricht.” Samsoedin ziet de certificering van Gopex als een bijzondere stap in de richting van verhoging van de exportproductie in de landbouwsector.

Friday 10 April
Thursday 09 April
Wednesday 08 April