Bankiers onder strikte voorwaarden akkoord beheer valuta kasreserve
28 May 2019, 16:39
foto


De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) gaat onder strikte voorwaarden mee met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) over het beheer van de valuta kasreserve. De CBvS heeft de voorwaarden opgenomen in het nieuwe Algemeen Voorschrift: ‘Kasreserve regeling voor de deviezenbanken in Suriname betreffende het vreemde valutabedrijf’. De Strategic Investment Committee gaat over het beheer van de vreemde valuta kasreserve. De SBV participeert ook in deze commissie. De Bankiersvereniging zegt dat op basis van het overeengekomen voorschrift er voldoende 'checks en balances' zijn ingebouwd voor bescherming van kasreserves in vreemde valuta en de waarborging van het vertrouwen in het financieel systeem.

Verklaring SBV ondertekend door voorzitter Eblein Frangie:
De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) heeft kennis genomen van het verzoek van de Centrale Bank van Suriname (“CBvS”), om een deel van de kasreserve in vreemde valuta van de banken op een rekening van de CBvS te plaatsen bij een buitenlandse bank. Het uitgangspunt is dat het internationaal ongebruikelijk is, dat kasreserves onder het beheer van commerciële banken zijn geplaatst. De in ons land relatief hoge kasreserves zijn bedoeld als monetair instrument alsook als stabilisatie instrument ten behoeve van het financieel systeem, mede vanwege de hoge dollarisatiegraad in het bankwezen.

De gesprekken inzake het beheer van de vreemde valuta kasreserves zijn sinds 2011 gaande tussen het IMF, de CBvS en de SBV. De bevindingen hieromtrent zijn door het IMF verwoord in de zgn. “Article 4 reports”. Governor Van Trikt heeft na zijn aantreden de gesprekken met het IMF en de SBV voortgezet. De banken hebben in deze gesprekken onderstreept dat het IMF aanbeveelt om de vreemde valuta kasreserves bij de CBvS te plaatsen zoals dat internationaal gebruikelijk is. De CBvS ondersteunt de stabiliteit van het financiële systeem reeds in vreemde valuta; een voorbeeld hiervan is de euro en USD liquiditeitsondersteuning die de CBvS heeft gegeven in de afgelopen periode als gevolg van het wegvallen van de geldzendingen. Eveneens hebben een aantal banken van oudsher reeds een deel van de kasreserve in vreemde valuta bij de CBvS in het buitenland aangehouden, omdat hierdoor de solvabiliteit van de banken verbetert. Ten overvloede wordt vermeld dat de volledige SRD kasreserve bij de CBvS wordt aangehouden door alle commerciële banken net zoals dat voor de vreemde valuta kasreserves wordt voorgesteld.

De bereidheid van de commerciële banken om in principe mee te werken aan het plaatsen van de vreemde valuta kasreserves onder beheer van de CBvS is getoond onder een aantal strikte voorwaarden. Deze strikte voorwaarden zijn onder meer:
1. de vreemde valuta kasreserve middelen worden op aparte bankrekeningen van de CBvS geplaatst bij een buitenlandse bank met minimaal een A rating, de middelen zijn alleen bedoeld als reserve voor de banken; het mag nergens anders voor worden aangewend (zgn. 'ring-fencing');
2. het beheer wordt gevoerd door een commissie met daarin
vertegenwoordigers van het bankwezen, pensioenwezen,
verzekeringswezen en de CBvS;
3. reguliere beleggingen van de kasreserves mogen alleen worden gepleegd in het buitenland en alleen in liquide instrumenten met minimaal een A rating;
4. de beleggingen en middelen worden periodiek gerapporteerd aan de banken waarbij de cijfers worden opgesteld door een externe accountant;
5. het rendement op de kasreserve mag niet teruglopen ten opzichte van de huidige situatie;
6. de middelen en de beleggingen zijn te allen tijde zodanig gestructureerd dat indien noodzakelijk, de banken altijd over hun liquiditeiten kunnen beschikken;
7. de afspraken worden vervat in een richtlijn of voorschrift van de CBvS.

De CBvS heeft deze punten in overweging genomen en heeft alle punten opgenomen in het nieuwe Algemeen Voorschrift: ‘Kasreserve regeling voor de deviezenbanken in Suriname betreffende het vreemde valutabedrijf’. De commissie die het beheer gaat voeren over de vreemde valuta kasreserves is de Strategic Investment Committee. Namens de SBV zullen in de Strategic Investment Committee plaatsnemen Sean Hussein, Chief Executive Officer van Republic Bank Suriname en Magalie Loswijk-Keerveld, Chief Financial Officer van de Hakrinbank. De SBV heeft er vertrouwen in dat op basis van het overeengekomen voorschrift, er voldoende checks en balances ingebouwd zijn, ter bescherming van de kasreserves in vreemde valuta en de waarborging van het vertrouwen in het financieel systeem in Suriname.'
Advertenties

Friday 01 December
Thursday 30 November
Wednesday 29 November