Chotkan weer thuis bij OWT&C
17 May 2019, 16:20
foto
Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie spreekt het personeel toe. Hij wordt vergezeld van zijn gezin. (Foto: OWT&C)


Minister Vijay Chotkan Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C), is blij weer thuis te zijn op het ministerie. Voordat hij drie jaar geleden de leiding overnam van NV Luchthavenbeheer, was hij directeur Bouwkundige Werken en Dienstverlening. Chotkan zei bij de overname van het ministerie donderdag dat hij gelooft in goed teamwork om het volk te dienen. 

“Ik heb eerder mijn krachten gegeven aan dit ministerie denkend aan een bijdrage leveren aan het tot stand komen van verplichte bouw- en verkavelingsvergunningen”, merkte Chotkan op. Volgens hem is het heel belangrijk te weten dat het werken op een ministerie niet een zaak is van één persoon, maar van een goed functionerend team. Hij onderstreepte dat het departement veel ambtenaren heeft en dat ze allemaal goed moeten worden ingezet. “Ik wil graag met eenieder werken. Je kan iets kennen maar je moet het ook kunnen doen. Kortom, kennis mag je hebben maar het is van belang dat die kennis hand in hand gepaard gaat met daden.”

Chotkan heeft alle medewerkers gevraagd zich in te zetten voor het ministerie, land en volk. Hij liet doorschemeren dat de mensen nu in een rijdende trein zitten en hun vest moeten aandoen, omdat er goed en in rap tempo zal worden gewerkt. Het goede werk moet worden voortgezet en de bewindsman weet dat hij dat samen met zijn team kan realiseren.
Advertenties

Sunday 24 May
Saturday 23 May