Abdoel: Regering moet uitleg geven over actuele issues
13 May 2019, 00:00
foto
Amzad Abdoel, voorzitter begrotingscommissie.


De voorzitter van de vijftien leden tellende begrotingscommissie, Amzad Abdoel (NDP), verwacht dat de regering vandaag in zal gaan op enkele actuele vraagstukken. Een van de issues is de reshuffling die wordt doorgevoerd. De perikelen rond de Surinaamse Postspaarbank zal eveneens moeten worden toegelicht. "In elk geval moet de regering ingaan op de verschillende zaken die aan de orde zijn gesteld door Assembleeleden in de eerste ronde," zegt Abdoel in gesprek met Starnieuws.

Abdoel zegt dat voor hem belangrijk is dat de regering antwoord geeft op:
1. Prioriteitstelling bij het opnemen van projecten in de begroting en de financiering daarvan.
2. De voorbereiding van nieuwe projecten en alle onderliggende stukken.
3. De terugbetaalcapaciteit van de leningen.
4. De stremming van het betalingsverkeer.
5. De stijging van de wisselkoers van de US-dollar door schaarste aan deze valutasoort en maatregelen die getroffen moeten worden  ter voorkoming hiervan.
6. De uitvoering van de National Risk Assesment en de voorbereidingen daarvan.
7. Het terugdringen van het gerealiseerde tekort.

Abdoel heeft bij de behandeling in april gezegd dat mensen kritiek leveren op de begroting, zonder onderbouwing. Dit alleen op basis van het begrotingstekort van SRD 1.6 miljard en leningen/schenkingsmiddelen van SRD 7.1 miljard. Op basis van deze gegevens zijn er allerlei subjectieve conclusies getrokken, meent Abdoel. Hij verwacht dat de regering uit zal leggen hoe het begrotingstekort kan worden terugdrongen door concrete handelingen die gepleegd zullen worden.

Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May
Saturday 23 May