Rusland: Regering kan belangen land niet veiligstellen
23 Apr 2019, 00:55
foto
Gregory Rusland, voorzitter van de NPS.


"Met de verkoop van de 30% aandelen in de Saramacca concessie van de Iamgold joint venture toont de regering andermaal haar incompetentie als het gaat om de belangen van Suriname veilig te stellen. Het ontbreekt haar aan een lange termijn visie over wat zij wil met Suriname in onder andere de mijnbouwsector. Het ontbreekt de regering immers ook aan een verantwoorde inschatting van de Surinaamse mogelijkheden om maximaal voordeel uit de sector te halen." Zo reageert de NPS-voorzitter Gregory Rusland in gesprek met Starnieuws. De regering zal de 30% aandelen aan Rosebel Gold Mines/Iamgold voor US$ 75 miljoen van de hand doen.

De regering heeft met heel veel vertoon in De Nationale Assemblee goedgekeurd dat Suriname zou participeren zonder rekening te houden met de positie waarin zij het land financieel gebracht had. "De NPS en andere delen van de oppositie hebben erop gewezen dat je vanuit de regering ervoor moet zorgen dat bedrijven investeren en jij via belastingen en royalty's jouw inkomsten veilig moet stellen. Daarbij delen wij niet in de risico's van dergelijke operaties," brengt de leider van de groene partij in herinnering.

"De huidige regeerders hebben steeds aangegeven dat de 5% aandelen van de regering-Venetiaan in de Iamgold-operatie uitverkoop was van de Surinaamse natuurlijke hulpbronnen was. Met de verkoop van alle belangen nu, tonen zij aan het volk dat de regering-Venetiaan het al die tijd aan het rechte eind had. De 5% participatie is zonder geld op tafel te leggen aan Suriname gegeven, terwijl bij de deal van de huidige regering de volle waarde van die investering moest worden neergeteld, vandaar dat wij nu in de problemen zijn geraakt," meent Rusland.

Eerder heeft de regering ook al heel groots willen uitpakken en besloot om te participeren voor 25% in de Newmont operatie te Nassau, voert de politicus aan. Ook daar is ontdekt dat de Staat het geld niet had. "Staatsolie is toen voor het karretje gespannen."

De NPS zal de zaken op de voet blijven volgen en waar nodig en mogelijk haar bijdrage blijven leveren om de samenleving te informeren en te beschermen tegen avonturen en de regering. De partij zal het juiste spoor aangeven, al wordt dat al te vaak niet gevolgd, stelt Rusland.