VSB-bestuur: Kirpalani heeft rechtmatig beschikking gekregen
16 Mar 2019, 02:42
foto


De firma Kirpalani heeft volgens de beschikbare informatie op rechtmatige wijze de beschikking gekregen, die haar in staat stelt de bezoekende toeristen te bedienen. Dit zegt het bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) in een brief aan haar leden. De brief die vrijdag is verstuurd naar de leden, is ondertekend door voorzitter Bryan Renten.

Het VSB bestuur heeft zijn standpunt over de vergunning die Kirpalani heeft gekregen over heffingsvrij importeren van goederen voor de toerismesector, kenbaar gemaakt. Dit, naar aanleiding van berichten in de media. Het VSB-bestuur stelt dat Kirpalani volgens verkregen informatie investeringen heeft gepleegd, met name het opzetten van een digitaal entrepot, om in aanmerking te komen voor deze vergunning.

"De VSB is een groot voorstander van dergelijke initiatieven en looft het ondernemerschap van de firma Kirpalani, welke een zeer gerespecteerde onderneming is in onze samenleving en op diverse wijzen een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de VSB, onder meer door het vertegenwoordigen van de vereniging in commissies," schrijft Renten.

De vereniging blijft eveneens onverkort van mening dat alle initiatieven die gericht zijn op de bevordering van het handelstoerisme, snel ter hand moeten worden genomen. Dit, met inachtneming van een level playing field voor alle ondernemingen. De regering wordt opgeroepen om de richtlijnen en voorwaarden kenbaar te maken. Zo kunnen eventueel andere geïnteresseerde bedrijven ook in aanmerking komen voor dergelijke voorzieningen. De VSB heeft reeds in 2015 en 2016 met een schrijven aan de minister van Financiën, hierom gevraagd.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January